jesaja 56_7 banner

HEER, doe ons naderen voor Uw aangezicht.

Aansluitend op de Nationale gebedsweek is er
op de 2de en 4de zondag van de maand een Open-gebedshuis in ELIM.
Deze gebedsoefeningen dienen als steun in de rug om thuis eigen gebedsmomenten in te passen.
Zondag vanaf 11.00 - 12.30 uur bent u welkom om binnen te lopen. Zie hier de uitnodiging.

Langs de lijnen van het -Onze Vader- en met een open Bijbel Zijn aangezicht te zoeken.
Want wie bidt, ontvangt en wie zoekt, zal vinden, wie klopt zal open gedaan worden en wie volhardt zal recht gedaan worden.
Jezus maant elk van ons: Waakt en bidt. Bidt opdat je waardig bevonden zult worden, dit alles goed door te komen. Lukas 21:36.
Wanneer het kwaad, de verwarring en het geweld toenemen, zijn de momenten van rust en stilte als een oase voor je ziel.
Bidden met psalm, lied of gezang is een gebruikelijke vorm. Psalm 42:8, 66:4 en Jac.5:13, Efeze 5: 19-20.

Alle FOZ, First Fruit of Zion - liederen op You Tube en de Gili Meod liederen op You Tube
met de tekst en soms met het bijbehorende bladmuziek kunnen je gebed daarbij ondersteunen
Klik op de betreffende linken (blauw voor de muziek) als het word-document geopend is!
Wanneer de muziek speelt kun je daarna de bladmuziek (zwart) ook openen!
Link First Fruit of Zion


Gili Meod bundel Messiaanse liederen.
Verzamelingen van Hebreeuwse liederen met een Nederlandse vertaling vind je onder deze link.

Dag Datum Tijdstip Maand Thema
Zondag23-06-2019 11.00-12.30 uurjuni 9 Onze Vader
Zondag09-07-2019 11.00-12.30 uurjuli 10 Onze Vader

ELIM is een Huis van Gebed voor allen die de Joodse Messias, Jeshoea de Natzarener,
in hun leven centraal willen stellen. Bidden leer je door te doen en je gebed niet te beoordelen,
want dat is aan Hem. Hij hoort naar een ieder, die Zijn Naam aanroept.
Daarom vragen de volgelingen van de Messias in Lukas 11 aan Jeshoea: - Heer, leert U ons bidden -
Als je jezelf afvraagt -Waarom kom ik zo weinig tot echt bidden?-
dan is dit -leren bidden- waarschijnlijk ook iets voor jou om op en aan te pakken.

HEER , leert U ons ootmoed

HEER , leert U ons ootmoedig en oprecht te wandelen voor Uw aangezicht.
Op elke maandagochtend vanaf 10.00 uur bezinnen wij ons op onze dagelijkse wandel
en verootmoedigen we ons collectief o.a. in gebed en voorbeden.
Zonder ootmoed en bekering zijn we met elkaar zo maar gebedsloos.
Wanneer het gebed uit je eigen hart en leven is weggeebd, ligt hoogmoed op de loer. En vice versa.
David zegt in Psalm 35:13 Mij aangaande daarentegen, als zij ziek waren, dan treurde ik;
ik kwelde / verootmoedigde mijn ziel met vasten, en mijn gebed keerde weer in mijn boezem.
Jeshoea zegt in Mattheus 11 -Komt tot Mij, en leert van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart-
Het is niet tevergeefs dat je je opnieuw naar Hem toekeert.
HEER , leert U ons bidden in ootmoed.

Bidden voor de vrede van Jeruzalem

Op de 1ste en 3de zaterdag / sabbat van de maand is er in ELIM gebed voor Israel.
Rond een psalm, profetie en de wekelijkse bijbelgedeelten. Daarbij proclameren we enkele van Zijn beloften
in het bijzonder m.b.t. tot Zijn plannen voor Zijn ene volk Israel en alle volkeren.
Tijd: van 10.00-12.00 uur. Efeze 6:18-20.

Bidden voor de stad, Rotterdam, Schiedam ...

Het gebed voor de stad Rotterdam is in ELIM op woensdag ochtend van 7.30-8.30 uur.
En de laatste donderdagavond in de maand, van 19.30-21.00 uur.
Het gebed voor de stad Schiedam is op woensdag ochtend van 8.00-9.00 uur.
De plaats wisselt per keer. Voor info bel: 06-40002059.