Een huis voor Jood en niet-Jood verenigd door en in de Messias.

Het CMJ, Church's Ministry among Jewish people, ging in 1818 in Rotterdam van start.
Rond 1900 ondersteunde het CMJ vanuit ELIM tienduizenden Oost-Europese Joden per jaar.
Zij vonden op hun barre trektocht hier een pleisterplaats en noemde het - ELIM - naar Exodus 15:27
Met de Holland Amerika lijn kwamen zij van het Noordereiland op Ellis-eiland in New York aan.
In 2005 zijn de voormalige CMJ-panden door st. Hart voor Rotterdam opnieuw in gebruik genomen.
De toenmalige activiteiten en hulpverlening geven we nu op een eigentijdse wijze vorm.
Voor een impressie hoe de oase ELIM er tegenwoordig uitziet, kunt u deze videos bekijken.
Via deze link, ca 10 minuten,
of ... met deze link, ca. 25 minuten.

Een shofarblazer bij de waterbron van het dorp

Luistert u naar het geluid van de stem van de shofar.
jesaja 56_7 banner

Stichting Hart voor Rotterdam exploiteert als een non-profitorganisatie in de Tulpstraat 9-11:

Elim Huis van Gebed

door het organiseren en faciliteren van gebeds- en studiebijeenkomsten
voor allen die Jeshoea de Messias (Jezus de Natzarener) vrijwillig als Heer willen (leren) volgen en dienen.

En exploiteert:

Elim de Oase

met praktische (o.a. kleding) hulpverlening aan de Joodse gemeenschap
de eenheid van Gods volk te belijden en met een open huis gastvrijheid te bieden aan gelovigen uit alle volken.

Contact

Bezoekadres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam (Noordereiland)
Telefoon: 010-4553745 of 06-40002059
E-mail: hartvoor@elimhuisvangebed.nl
Openbaar vervoer: Buslijnen 32 en 47, halte Koninginnebrug.
Overigens is het vrij parkeren in de wijk. Klik voor de route op het plaatje.
Map van adres ELIM

Ondersteuning

Elim is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die niet verbonden is aan een specifieke denominatie,
kerkelijke gemeente of andere organisatie. Elim functioneert dankzij vrijwilligers en giften van particulieren.
Wilt u overwegen of u betrokken wilt zijn bij de hulpverlening vanuit Elim, huis van gebed en de diverse activiteiten,
studies, bidstonden e.a. structureel maandelijks zou willen steunen of met een eenmalige gift?
U kunt een machtigingsfortmulier aanvragen of uw giften doneren op
IBAN NL05 INGB 000 427 4623
ten name van Stichting Hart voor Rotterdam met de vermelding - bestemd voor Elim -

Bij voorbaat heel hartelijk dank. (2 Cor.8: 2-4)

Beloningsbeleid

Elim – Huis van Gebed Rotterdam werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand ontvangt een beloning.

Bestuur Stichting Hart voor Rotterdam

In januari 2019 bestaat het Bestuur uit:
1. Robert Berns, voorzitter
2. Sheila Pont, penningmeester
3. Chris van Driel, secretaris
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Het bestuur geeft leiding aan het ELIM-kernteam en de diverse activiteiten.

ANBI - verantwoording

Voor de jaarrekening en het jaarverslag zie ook onder Archief --> ANBI verantwoording
Voor het concept-Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 klik op de betreffende link.
Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Contactgegevens

Postadres: Punter 30, 3123 BM Schiedam
E–mail: hartvoor@elimhuisvangebed.nl
Website: www.elimhuisvangebed.nl

Website update 14-02-2019
door Robert Berns.