Cursus-materialen om te gebruiken en/of te downloaden, muziekarchief e.a.

Contact:

Bezoekadres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam (Noordereiland)
Telefoon: 010-4553745 of 06-40002059
E-mail: hartvoor@elimhuisvangebed.nl
Openbaar vervoer: Buslijnen 32 en 47, halte Koninginnebrug.
Overigens is het vrij parkeren in de wijk.

Map van adres ELIM

Ondersteuning:

Elim is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die niet verbonden is aan een specifieke denominatie,
kerkelijke gemeente of andere organisatie. Elim functioneert dankzij vrijwilligers en giften van particulieren.
Wilt u overwegen of u betrokken wilt zijn bij de hulpverlening vanuit Elim, huis van gebed en de diverse activiteiten,
studies, bidstonden e.a. structureel maandelijks zou willen steunen of met een eenmalige gift?
U kunt een machtigingsfortmulier aanvragen of uw giften doneren op
IBAN NL05 INGB 000 427 4623 ten name van Stichting Hart voor Rotterdam met de vermelding - bestemd voor Elim -
Bij voorbaat heel hartelijk dank. (2 Cor.8: 2-4)

Beloningsbeleid

Elim – Huis van Gebed Rotterdam werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand ontvangt een beloning.

Bestuur Stichting Hart voor Rotterdam

In januari 2017 bestaat het Bestuur uit:
1. Robert Berns, voorzitter
2. Sheila Pont, penningmeester
3. Chris van Driel, secretaris
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Dat geldt ook voor de bankrekening van de stichting.

Contactgegevens

Postadres: Punter 30, 3123 BM Schiedam
E–mail: hartvoor@elimhuisvangebed.nl
Website: www.elimhuisvangebed.nl


Website update 12-05-2019
door Robert Berns.