Gedegen studies over de Messias in het eerste en het nieuwe, eeuwige Verbond

Een gedegen studie over de Messias in de Tenach en hoe rabbijnen hierover door de eeuwen heen over
nagedacht, gediscussieerd en geschreven hebben. De tekst.
- A Review of Jewish Commentary on the Messiah - als pdf!" En als PDF

Een andere studiesite o.a. in het Hebreeuws vertaald over hoe in de Tenach
en door rabbijnen over de Messias is gedacht en geschreven is:
Voor de link naar de boeken en vertalingen op de deze website.
o.a. THE MESSIAH IN THE OLD TESTAMENT IN THE LIGHT OF RABBINICAL WRITINGS.
en daarin een studie over: Messiah, the Prince of the countenance. Zie de inhoudsopgave.
Een kritische vergelijkende studie over het leven naar de schriftelijke torah van Mozes
of naar de overleveringen, door Alexander McCaul in de 19de eeuw opgesteld.
Op deze website kun je de Nederlandse vertaling doornemen. Er is ook een Engelse versie beschikbaar De link
In deze serie korte studies op vragen en tegenwerpingen van Joden geeft Dr. Brown heldere antwoorden. De serie
Doe er je voordeel mee, laat je toerusten voor de taak die Hij ons gegeven heeft in deze tijd.
In Zacharia 1 lezen we wanneer het de tijd is om Zich over Zijn volk te ontfermen.
Psalm 102 vers 13 noemt het "Ki va Moed" - "want het is de tijd haar genadig te zijn!"
In de tijd van Jakobs benauwdheid zal Hij het het oor, de ogen en het hart openen tot bekering.
Dan zal Hij Zich tot hen kunnen keren, hun harten besnijden en hen genezen.
Daarom is het nu eens te meer de tijd met vrijmoedigheid het woord der waarheid te verkondigen.
Hij zend ons op een gelijke wijze als Hijzelf gezonden werd door de HEERE der heerscharen.
Ondanks de onwetendheid of de tegenspraak van hen die zich door onreine, dwaal-, war- en leugengeesten laten leiden.
Andere studies over de Messias en historische commentaren over de Schriftgedeelten. De studies


Voor de tekst van Jesaja 53 verwijzen we door naar: Gebruik deze link s.v.p.Dit studieboekje over Jesaja 53 is te bestellen bij betreffende organisatie door op deze link te klikken. Bestel
Het getuigenis van een aantal Joden over de betekenis van Jesaja 53 voor hun geloofswandel.
Voor de getuigenissen in willekeurige volgorde klik je op deze link. De link
Voor een zekere samenhang kun je achtereenvolgend de links in de onderstaande tabel aanklikken.

Volgorde Titel met de link naar de video
1

De bijzondere profetie van Jesaja 53!

2

Het geheimenis van Jesaja 53 geopenbaard!

3

Mij werd gezegd dat ik de Tora niet letterlijk moest nemen!

4

Jesaja 53? Dat is toch een taboe!

5

Ze konden me geen antwoord geven!

6

Ik las Jesaja 53 voor mezelf!

7

Israeli die de Messias Jesjoea leerden kennen!

8

Waarom klaagde dat stel nooit?Voor de tekst van Jesaja 53 gebruik deze link s.v.p. Bijbeltekst Jesaja 53Dit boek over de verscheidenheid van gedachten over de relatie joden en christenen is hier te bestellen.In dit boek en de film vind je de geschiedenis van de emancipatie van de Joden na Napoleon
en de rol van evangelische christenen in de ontwikkeling van de staat Israel. De film