Het getuigenis van Jeshua is de geest van de profetie! Openbaring 19:10

Diverse linken naar studies over de vervulling van de moadiem, de voorzegde tekenen e.d..
Opdat wij allen waakzaam zullen blijven.

Mark Biltz, El Shaddai MinistriesThe Fall Feasts will be Fulfilled to the Very Day.
Studies van Tom Stapleton.Feasts in Prophecy part 3. Wanneer de tekenen en de moadiem samen gaan vallen.

Voor een evenwichtige uitleg van de profetieen voor de volken, Israel en Gods volk vanuit de diverse profeten.
Ga naar de studies van Baruch Korman, www.LoveIsrael.org
Voor een serie studies a.h.v. youtube videos over het boek Openbaring volg onderstaande link De studies.