Profetie verstaan uit de profetie in het kader van Zijn vastgestelde tijden

ChristadelphiansDiverse videos over de gebeurtenissen in de laatste dagen.
ChristadelphiansEzechiel 38 over de laatste dagen.
ChristadelphiansEzechiel 38 en welke natie is Tarshish.
ChristadelphiansDe schepen van Rosh en Tarhish. Hij zal regeren van zee tot zee.
Bible Truth and ProphecyStudie over de drie onreine geesten uit Openbaring 16.
De laatst genoemde video heeft de titel "Russia In The Mediterranean: The Naval Theatre For ARMAGEDDON!"
Dit geeft een uitmuntende verklaring van de voortgaande vervulling van de profetie van Deuteronomium 28 en Leviticus 26
van Daniel hoofdstukken 8 en 11 in relatie tot Ezechiel 38. Het geeft antwoord op vele vragen.