Om 75 jaar bevrijding in dankbaarheid te gedenken

rond het thema: - Onderduiken -


Vrijheid van geweten, van godsdienst, van onderwijs, van vereniging e.a. is in geen enkel land vanzelfsprekend.
Op basis van de Joods-Christelijke wortels heeft de vrijheid in de Nederlandse samenleving wortel kunnen schieten.
Naar mate we ontwortelen en die wortels afkappen zullen die vrijheden afgebroken en weggenomen worden.
Alle politieke correcte uitspraken ten spijt. Zoveel mogen we toch wel hebben geleerd van 1940-1945.
Gedenken en bezinnnen blijft niet alleen om die reden van belang. Vele dragen de verwondingen in hun ziel nog mee.
Stichting Zikna draagt daarom zorg voor de 1ste, 2de en 3de generatie slachtoffers van de Shoa (Holocaust),
met professionele sociaal-psychologische en pastorale hulp.
Stichting Hart voor Rotterdam / Elim Huis van Gebed heeft enkele benefietavonden voor st. Zikna mogen verzorgen.
Dat heeft o.a. geleid tot het gezamenlijke initiatief om een stek van de Anne Frank boom te planten op het Weena.
Het Weena is gebouwd op een voormalige Joodse wijk, die met het bombardement in mei 1945 werd verwoest.
De onthulling van de boom en de boombeschermer zou op 26 maart 2020 plaatsvinden.
In overleg met de gemeente Rotterdam hebben we moeten besluiten om dat te verplaatsen naar oktober 2020.
Overigens is oktober de maand van de geschiedenis. Een goede periode om 75 jaar bevrijding met een symposium te gedenken.
In Elim Huis van Gebed stellen we de officiële opening van een tentoonstelling over het thema "Onderduiken" eveneens uit.
De tentoonstelling over het leven van een onderduikster, Rose Jakobs is opgesteld op basis van haar
"Dagboek van een onderduikster, 1942-1944" dat pas in 1999 door haar jongere zus Edith uitgegeven is onder de titel:

"De roos die nooit bloeide"

De tentoonstelling is op afspraak vanaf 25 maart te bezoeken.
Dit dagboek is minder bekend dan dat van Anne Frank, Rose beleeft en beschrijft het onderduiken op een geheel andere wijze.
Zij belicht meer de angsten, wanhoop en onzekerheden die met het onderduiken gepaard gaan.
Overigens met veel begrip en diepe dankbaarheid voor de hulp die anderen hun daarin verlenen.
Edith zelf heeft na de oorlog Alijah gemaakt en woont nu met haar vele kinderen en kleinkinderen in Israël.
Ook aan de emigratie naar Israël - Alijah maken - zullen we in deze tentoonstelling aandacht besteden.

Op www.radioisrael.nl zijn er meerdere programma's die aandacht besteden aan de relatie tussen christelijke
organisaties en Joodse instellingen. In het programma MaNishma - Hoe gaat het met je - heeft Jack van der Tang
recent een interview met de verantwoordelijke rabbijn Shmuel Katz opgenomen o.a. over dit gezamenlijke initiatief.
Onder de scroll balk vindt je het interview onder de titel: "Ma Nishma met Rabbijn Katz 28 januari 2020":

Het recente gesprek met rabbijn Shmuel Katz, januari 2020.

Elim was voor de oorlog een zendingsorganisatie vanuit de kerken.
De laatste voorman ds. Rottenberg is in juni 1942 door de Duitsers in Mauthausen vermoord omdat ook hij een jood was.
De samenwerking met Joodse organisaties kan door zijn zendingsactiviteiten bij sommigen nog gevoelig liggen.
Daar hebben we de afgelopen 15 jaar goed en volwassen mee om kunnen gaan en ondanks dat vriendschapsbanden kunnen opbouwen.
Recent zijn er twee artikelen in het Reformatorisch Dagblad verschenen over o.a. Elim vanaf 1818 tot in de Tweede Wereldoorlog.
die overigens op uitstekende wijze de relatie vanaf 1818 tot voor honderd jaar geleden weergeven.
Artikel d.d. 20-02-2020 over Jodenzending in Amsterdam vanaf 1850

Elim en de opvang van ca. 200.000 berooide Joden uit Oost-Europa, die met de Holland-Amerika lijn naar Ellis-eiland gingen.

Het karakter en de visie van het Elim Huis van Gebed, dat na 2005 ontstaan is, is echter ten diepste veranderd.
Elim Huis van Gebed is geen kerk, probeert geen zieltjes te winnen, maar wij zoeken de Joodse Messias beter te leren kennen.
Laat de Jood, jood blijven en verstaan dat hij/zij een Israëliet is in de Messias, toegevoegd in het eeuwige verbond,
waarvan Hij de borg is, Jesaja 49. Laat de niet-Jood verstaan dat ook hij/zij zich hieraan kan toevoegen in en door de Messias. Jesaja 56.
Daarnaast het interview van mei 2018 met rabbijn Katz van stichting Zikna en over de support vanuit ELIM.

Het gesprek met rabbijn Shmuel Katz, Robert Berns en Wim van Duijvenbode van Elim Huis van Gebed, in mei 2018.

Het logo van RadioIsrael

Naar de website van RadioIsrael.nl

Voor de wekelijkse bespreking van het gedeelte uit de eerste vijf Bijbelboeken, de parashat-lezingen kun je hier ook terecht.
Hieronder ook de link naar een interview met de presentatoren van de parashat-lezingen.

Het interview met de presentatoren.nl

Een voorbeeld van een parashatbespreking op de sabbat.

Een ander voorbeeld.

Wanneer je in het luisterarchief een bijbelgedeelte wilt bestuderen.

Er zijn meerdere jaargangen. Waardoor je een brede toelichting krijgt op het betreffende Bijbelgedeelte.

Voor het overzicht van de parashat van deze week, klik je op deze link.

Als je de bijbehorende Haftarah-lezing wilt meenemen, dan op deze link.

Sabbat Shalom.