Weekagenda voor activiteiten, gebedstijden, cursussen en Bijbelse hoogtijdagen.


Elim Huis van Gebed, is een - Huis van Verootmoediging en Voorbeden -
Verootmoediging geven we o.a. handen en voeten door naar de Bijbelse wortels terug te keren
naar de tijden die JHVH Zelf heeft vastgesteld en op praktische wijze hulp te bieden aan Joden.
Het kledingwerk in ELIM doen we in samenwerking met het landelijke netwerk van Nachamu Nachamu Ami.
Op verootmoediging en gebed geeft de HEERE altijd bekering, herstel en genezing.
(2 Kronieken 7:14 en 33: 12-13). Wekelijks op de maandagochtend 10.00 uur een bezinningsuur.

Voor de bidstond-tijden o.a. op de woensdagochtend voor de stad Rotterdam, en zaterdagochtend voor Israel,
zie hieronder.
Week 49
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Zondag 01-12-2019

parashat Toldot: Gen. 25:19-28:19


Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 02-12-2019

weekopening met verootmoediging

Kernteamoverleg
10.00-11.30u
19.30-21.30u
Wim
kernteamleden
Dinsdag 03-12-2019 Kleding sorteren


10.00-13.00u
Sophie
Woensdag 04-12-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
kleding sorteren


7.30-8.30u
12.00-15.00u
Agaath
Sheila
Donderdag 05-12-2019 kleding sorteren
klussen
10.00-12.30u
Robert
Vrijdag 06-12-2019

Erev Shabbat Vayetze

21.00-21.30u Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 07-12-2019 Gebed voor (de eenheid van) Israel
10.00-12.00u
Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Week 50
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Zondag 08-12-2019

parashat Vayetze: Gen.28:10-32:3


Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 09-12-2019

weekopening met verootmoediging


10.00-11.30u

19.30-21.30u
Wim

Robert
Dinsdag 10-12-2019 Kleding sorteren
10.00u-12.30u Sophie
Woensdag 11-12-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
Net niet genoeg
7.30-8.30u
12.00-15.00u
Agaath
Ineke
Robert
Donderdag 12-12-2019 kleding sorteren
klussen
10.00-12.30u

Hanneke
Vrijdag 13-12-2019

Shabbat VaYislach

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 14-12-2019

Parashat VaYislach: Gen.32:4-36:43


10.00-12.00u
Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Week 51
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Zondag 15-12-2019

Gastspreker Stephen Burke

Waarop bereiden we ons voor?14.00-16.30u

Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 16-12-2019

weekopening met verootmoediging

10.00-11.30u
Wim
Dinsdag 17-12-2019 Kleding sorteren

10.00u Sophie
Woensdag 18-12-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 19-12-2019 kleding sorteren
klussen
10.00-12.30u

Hanneke
Robert
Vrijdag 20-12-2019

Shabbat Vayeshev: Gen.37:1- 40:23

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 21-12-2019 Gebed voor (de eenheid van) Israel
10.00-12.00u
Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

In 2020 gaan we verder met gebedsoefeningen.
Zoals de apostel Lukas oproept in 21:36: Waakt dan te allen tijde, biddende, dat gij waardig geacht mag worden
te ontkomen aan al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.

We zullen bij voldoende belangstelling in het voorjaar van 2020 opnieuw een basiscursus Alef-Tav geven.
Het is een basiscursus om Hebreeuws te leren lezen, daarna gaan we door met leesoefeningen.
Deze leesoefeningen zijn rondom een psalm en de namen van JHVH.
Om de aankondigingsfolder te zien en te kunnen downloaden, gebruik dan deze link. In te zien

Programma voor de jaarlijkse dag van verootmoediging,
Jom Hakippurim, van dinsdagavond, 18.00u tot woensdagavond 19.30u.

Het programma van de dag van verootmoediging, 8-9 oktober 2019 zag er zo uit.

de opzet van de gebedsblokken gedurende de dag van verootmoediging

Verootmoediging in gebed en levenswandel leidt altijd tot herstel. Medio augustus pakken we de draad weer op.
Israel, de gemeente van de Messias heeft in deze tijd dringend herstel nodig. Daaraan kunt u mee werken.
Indien wij ons verootmoedigen en ons hart voor Hem uitspreken (Psalm 62), dan zal God eens te meer aan onze harten werken.
Verootmoedigen en nederigheid lijken wat verouderde begrippen, maar de geestelijk doorwerking is onveranderd krachtig.
Opvallend is dat verootmoediging en nederigheid als een hoofdthema door de hele bijbel heenloopt.
Steeds wanneer een koning en het volk in de fout gingen, dan leidde verootmoediging tot herstel (o.a. van relaties).
Daarom zijn wij in Elim in 2015 gestart met de ELIM-praktijkschool Verootmoediging.
Aan de hand van de bijbelverzen leren we over nederigheid en verootmoediging.
Meer in het bijzonder hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen.
We gunnen het ook u om dat op de maandagochtenden mee te maken. Informatie bij Wim van Duijvenbode.
Zodat de gemeente van de Messias weer een zal zijn, en velen tot geloof in Jezus zullen komen.

Daarnaast is er elke week op de WOENSDAGOCHTEND - gebed

Beste bidders,

Vele mensen bewaren goede herinneringen aan het Woensdagochtendgebed in de Schotse kerk.
Op de Woensdagmorgen wordt er nu gebeden in ELIM.
Wat we nodig hebben is input vanuit de plek in Rotterdam waar u gesteld bent.
Misschien kunt u maar 1x per maand, maar deel dan wat op uw hart ligt voor de geloofsgemeenschap
de Rotterdamse samenleving of de christelijke organisatie waar u bij betrokken bent!
Zonder aanzien van de persoon bent u van harte uitgenodigd.

datum: woensdag-ochtend
tijd: LET OP sinds kort om 7.30-8.30 uur, zaal open 7.15 uur
adres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam

Ieder die mee wil bidden voor de stad Rotterdam e.o. is van harte welkom.
Kom eens een keer langs.
Hartelijke groeten.

Op elke laatste donderdagavond van de maand is er in ELIM eveneens gebed voor de stad Rotterdam.
Zie verder de wekelijkse agenda.
Agaath Bijl, 010-420 82 85