Weekagenda voor activiteiten, gebedstijden, cursussen en Bijbelse hoogtijdagen.


Elim Huis van Gebed, is een - Huis van Verootmoediging en Voorbeden -
Verootmoediging geven we handen en voeten door naar de Bijbelse wortels terug te keren
naar de tijden die JHVH Zelf heeft vastgesteld en op praktische wijze hulp te bieden aan Joden.
Komende week vieren wij als Zijn volk het Purim feest. Waarom? Dat delen we graag met u!

Purim Party

Het kledingwerk in ELIM doen we in samenwerking met het landelijke netwerk van Nachamu Nachamu Ami.
Op zaterdag 6 april 2019 vieren zij hun 15 jarig jubilieum, klik op de poster voor hun website.
Op zondag 7 april hebben wij hen hier in Rotterdam uitgenodigd op de ELIM-vriendendag.
Klik op deze poster voor het middagprogramma.'s Avonds vieren we het Bijbelse Nieuwjaar.
Middag-programma ELIM vriendendag en Avondprogramma het Bijbels Nieuwjaar
's middags zou Jim Schutz vertellen hoe de kleding e.d. via het Joseph Project in Israel zijn bestemming vindt.
Hij is helaas door omstandigheden verhinderd.
We zullen het programma zinvol aan passen en het werk onder de immigranten "de Olim" toelichten.

poster Nachamu Programma ELIM-Vriendendag en Bijbels Nieuwjaar

Op verootmoediging en gebed geeft de HEERE altijd bekering, herstel en genezing.
(2 Kronieken 7:14 en 33: 12-13). In 2019 gaan we verder met gebedsoefeningen.
-Heer, leert U ons biddend naderen- met een psalm(lied) en het Onze Vader.
Op de 2de en 4de zondagavond van de maand, aanvang 11.00-12.30 uur.
Zoals de apostel Lukas oproept in 21:36: Waakt dan te allen tijde, biddende, dat gij waardig geacht mag worden
te ontkomen aan al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.

Na de basiscursus Alef-Tav cursus om Hebreeuws te leren lezen gaan we door met leesoefeningen.
Deze leesoefeningen zijn rondom een psalm en de namen van JHVH.
Om de aankondigingsfolder te zien en te kunnen downloaden, gebruik dan deze link. In te zien
Voor de bidstond-tijden o.a. op de woensdagochtend voor de stad Rotterdam, en zaterdagochtend voor Israel,
zie hieronder.
Week 11-12
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Vrijdag 15-03-2019 Sabbat Vayikra, Lev.1:1-5:26 21.00-21.30u Kom tot Zijn rust,
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 16-03-2019 Gebed voor Israel in ELIM


10.00-12.00u,
10.00-10.30 en 19.00-19.30u
Robert Berns
www.RadioIsrael.nl
Shabbat Shalom
Zondag 17-03-2019
19.00-19.30u

www.RadioIsrael.nl
Maandag 18-03-2019 Gezamenlijke verootmoediging voor Zijn aangezicht
Kernteamoverleg
10.00-11.30uur
19.30-21.30uur
Wim van Duijvenbode
Robert Berns
Dinsdag 19-03-2019 Kleding sorteren 10.00u Sophie
Woensdag 20-03-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren

Purim-feestelijke studieavond

7.30-8.30 uur
12.00-15.00u
19.30 - 21.30
Agaath
Robert Berns
allen
Donderdag 21-03-2019 Kleding sorteren 10.00-15.00u Gretha Mooibroek

Week 12-13
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Vrijdag 22-03-2019 Sabbat Tzav, Lev. 6:1-8:36
21.00-21.30u
18.30-22.00u
Kom tot Zijn rust,
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 2303-2019 ---
10.00-10.30 en 19.00-19.30u Shabbat Shalom,
www.RadioIsrael.nl
Zondag 24-03-2019 Biddend leren naderen voor Zijn aangezicht
Leesoefeningen Hebreeuws
Namen van JHVH, Psalm 116 en Jehova Jishi
11.00-12.30 uur
14.00-16.15u
Robert Berns,
www.RadioIsrael.nl
Maandag 25-03-2019 Gezamenlijke verootmoediging voor Zijn aangezicht 10.00-11.30u Wim van Duijvenbode
Dinsdag 26-03-2019 Kleding sorteren 10.00u Sophie
Woensdag 27-03-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
7.30-8.30uur
12.00-14.00u
Agaath
Robert Berns
Donderdag 28-03-2019 Kleding sorteren
Gebed voor de stad Rotterdam
10.00-15.00u
19.30 - 21.00 uur
Gretha Mooibroek
Agaath

Week 13-14
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Vrijdag 29-03-2019 Sabbat Parah / Shmini, Lev.9:1-11:47 21.00-21.30u Kom tot Zijn rust,
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 30-03-2019 Gebed voor Israel in ELIM


10.00-12.00u,
10.00-10.30 en 19.00-19.30u
Robert Berns
www.RadioIsrael.nl
Shabbat Shalom
Zondag 31-03-2019
19.00-19.30u

www.RadioIsrael.nl
Maandag 01-04-2019 Gezamenlijke verootmoediging voor Zijn aangezicht
Kernteamoverleg
10.00-11.30uur
19.30-21.30uur
Wim van Duijvenbode
Robert Berns
Dinsdag 02-04-2019 Kleding sorteren 10.00u Sophie
Woensdag 03-04-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
7.30-8.30 uur
12.00-15.00u
Agaath
Robert Berns
Donderdag 04-04-2019 Kleding sorteren 10.00-15.00u Gretha Mooibroek
Vrijdag 05-04-2019 Sabbat HaChodesh / Tazria Lev.12:1-13:59 21.00-21.30u Kom tot Zijn rust,
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 06-04-2019 Rosh Chodesiem- Bijbels nieuwjaar
Jubileumviering Nachamu Nachamu Ami


10.00-12.00u
Robert Berns
www.RadioIsrael.nl
Shabbat Shalom
Zondag 07-04-2019

Rosh Chodesiem, Bijbels Nieuwjaar
ELIM-vriendendag
Jim Schutz Joseph project Israel

15.00 -17.15 u
19.00-21.30u

www.RadioIsrael.nl

Verootmoediging in gebed en levenswandel leidt altijd tot herstel.
Israel, de gemeente van de Messias heeft in deze tijd dringend herstel nodig. Daaraan kunt u mee werken.
Indien wij ons verootmoedigen en ons hart voor Hem uitspreken (Psalm 62), dan zal God eens te meer aan onze harten werken.
Verootmoedigen en nederigheid lijken wat verouderde begrippen, maar de geestelijk doorwerking is onveranderd krachtig.
Opvallend is dat verootmoediging en nederigheid als een hoofdthema door de hele bijbel heenloopt.
Steeds wanneer een koning en het volk in de fout gingen, dan leidde verootmoediging tot herstel (o.a. van relaties).
Daarom zijn wij in Elim in 2015 gestart met de ELIM-praktijkschool Verootmoediging.
Aan de hand van de bijbelverzen leren we over nederigheid en verootmoediging.
Meer in het bijzonder hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen.
We gunnen het ook u om dat op de maandagochtenden mee te maken. Informatie bij Wim van Duijvenbode.
Zodat de gemeente van de Messias weer een zal zijn, en velen tot geloof in Jezus zullen komen.

Daarnaast is er elke week op de WOENSDAGOCHTEND - gebed

Beste bidders,

Vele mensen bewaren goede herinneringen aan het Woensdagochtendgebed in de Schotse kerk.
Op de Woensdagmorgen wordt er nu gebeden in ELIM.
Wat we nodig hebben is input vanuit de plek in Rotterdam waar u gesteld bent.
Misschien kunt u maar 1x per maand, maar deel dan wat op uw hart ligt voor de geloofsgemeenschap
de Rotterdamse samenleving of de christelijke organisatie waar u bij betrokken bent!
Zonder aanzien van de persoon bent u van harte uitgenodigd.

datum: woensdag-ochtend
tijd: LET OP sinds kort om 7.30-8.30 uur, zaal open 7.15 uur
adres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam

Ieder die mee wil bidden voor de stad Rotterdam e.o. is van harte welkom.
Kom eens een keer langs.
Hartelijke groeten.

Op elke laatste donderdagavond van de maand is er in ELIM eveneens gebed voor de stad Rotterdam.
Zie verder de wekelijkse agenda.
Agaath Bijl, 010-420 82 85