Weekagenda voor activiteiten, gebedstijden, cursussen en Bijbelse hoogtijdagen.


Elim Huis van Gebed, is een - Huis van Verootmoediging en Voorbeden -
Verootmoediging geven we o.a. handen en voeten door naar de Bijbelse wortels terug te keren
naar de tijden die JHVH Zelf heeft vastgesteld en op praktische wijze hulp te bieden aan Joden.
Het kledingwerk in ELIM doen we in samenwerking met het landelijke netwerk van Nachamu Nachamu Ami.
Op verootmoediging en gebed geeft de HEERE altijd bekering, herstel en genezing.
(2 Kronieken 7:14 en 33: 12-13). Wekelijks op de maandagochtend 10.00 uur een bezinningsuur.

In 2019 gaan we verder met gebedsoefeningen.
-Heer, leert U ons biddend naderen- met een psalm(lied) en het Onze Vader.
Op de 2de en 4de zondagavond van de maand, aanvang 11.00-12.30 uur.
Zoals de apostel Lukas oproept in 21:36: Waakt dan te allen tijde, biddende, dat gij waardig geacht mag worden
te ontkomen aan al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.

Na de basiscursus Alef-Tav cursus om Hebreeuws te leren lezen gaan we door met leesoefeningen.
Deze leesoefeningen zijn rondom een psalm en de namen van JHVH.
Om de aankondigingsfolder te zien en te kunnen downloaden, gebruik dan deze link. In te zien
Voor de bidstond-tijden o.a. op de woensdagochtend voor de stad Rotterdam, en zaterdagochtend voor Israel,
zie hieronder.
Week 35
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Woensdag 28-08-2019 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath
Ineke
Marti
Donderdag 29-08-2019 geen kleding sorteren

gebed voor de stad Rotterdam
10.00-12.30u

19.30-20.30

Agaath
Vrijdag 30-08-2019

Erev Shabbat Reeƫ

21.00-21.30u Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 31-08-2019
10.00-10.30u
19.00-19.30u
Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Week 36
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Zondag 01-09-2019

Rosh Chodesh 6de maand viering

19.30-21.30u
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 02-09-2019

weekopening met verootmoediging

kernteamoverleg
10.00-11.30u
19.30-21.30u

Dinsdag 03-09-2019 Kleding sorteren
10.00-13.00u Sophie
Woensdag 04-09-2019 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath
Ineke
Marti
Donderdag 05-09-2019 geen kleding sorteren

10.00-12.30u

Vrijdag 06-09-2019

Erev Shabbat Shoftim

21.00-21.30u Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 07-09-2019 Israel-bidstond
10.00-12.00u
19.00-19.30u
Kom tot Zijn rus
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Week 37
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Zondag 08-09-201919.00-19.30u

Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 09-09-2019

weekopening met verootmoediging

10.00-11.30u
19.30-21.30u

Dinsdag 10-09-2019 Kleding sorteren
10.00u Sophie
Woensdag 11-09-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u

Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 12-09-2019 geen kleding sorteren

10.00-12.30u
Vrijdag 13-09-2019

Erev Shabbat Ki Tetseev

21.00-21.30u Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 14-09-2019


19.30-21.30u

Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zondag 15-09-2019

Vervolg studiemiddag -

Waarom Tsion?14.00-16.30u

Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Verootmoediging in gebed en levenswandel leidt altijd tot herstel. Medio augustus pakken we de draad weer op.
Israel, de gemeente van de Messias heeft in deze tijd dringend herstel nodig. Daaraan kunt u mee werken.
Indien wij ons verootmoedigen en ons hart voor Hem uitspreken (Psalm 62), dan zal God eens te meer aan onze harten werken.
Verootmoedigen en nederigheid lijken wat verouderde begrippen, maar de geestelijk doorwerking is onveranderd krachtig.
Opvallend is dat verootmoediging en nederigheid als een hoofdthema door de hele bijbel heenloopt.
Steeds wanneer een koning en het volk in de fout gingen, dan leidde verootmoediging tot herstel (o.a. van relaties).
Daarom zijn wij in Elim in 2015 gestart met de ELIM-praktijkschool Verootmoediging.
Aan de hand van de bijbelverzen leren we over nederigheid en verootmoediging.
Meer in het bijzonder hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen.
We gunnen het ook u om dat op de maandagochtenden mee te maken. Informatie bij Wim van Duijvenbode.
Zodat de gemeente van de Messias weer een zal zijn, en velen tot geloof in Jezus zullen komen.

Daarnaast is er elke week op de WOENSDAGOCHTEND - gebed

Beste bidders,

Vele mensen bewaren goede herinneringen aan het Woensdagochtendgebed in de Schotse kerk.
Op de Woensdagmorgen wordt er nu gebeden in ELIM.
Wat we nodig hebben is input vanuit de plek in Rotterdam waar u gesteld bent.
Misschien kunt u maar 1x per maand, maar deel dan wat op uw hart ligt voor de geloofsgemeenschap
de Rotterdamse samenleving of de christelijke organisatie waar u bij betrokken bent!
Zonder aanzien van de persoon bent u van harte uitgenodigd.

datum: woensdag-ochtend
tijd: LET OP sinds kort om 7.30-8.30 uur, zaal open 7.15 uur
adres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam

Ieder die mee wil bidden voor de stad Rotterdam e.o. is van harte welkom.
Kom eens een keer langs.
Hartelijke groeten.

Op elke laatste donderdagavond van de maand is er in ELIM eveneens gebed voor de stad Rotterdam.
Zie verder de wekelijkse agenda.
Agaath Bijl, 010-420 82 85