Weekagenda voor activiteiten, gebedstijden, cursussen en Bijbelse hoogtijdagen.


Elim Huis van Gebed, is een - Huis van Verootmoediging en Voorbeden -
Verootmoediging geven we o.a. handen en voeten door naar de Bijbelse wortels terug te keren
naar de tijden die JHVH Zelf heeft vastgesteld en op praktische wijze hulp te bieden aan Joden.
Het kledingwerk in ELIM doen we in samenwerking met het landelijke netwerk van Nachamu Nachamu Ami.
Op verootmoediging en gebed geeft de HEERE altijd bekering, herstel en genezing.
(2 Kronieken 7:14 en 33: 12-13). Wekelijks op de maandagochtend 10.00 uur een bezinningsuur.

In 2019 gaan we verder met gebedsoefeningen.
-Heer, leert U ons biddend naderen- met een psalm(lied) en het Onze Vader.
Op de 2de en 4de zondagavond van de maand, aanvang 11.00-12.30 uur.
Zoals de apostel Lukas oproept in 21:36: Waakt dan te allen tijde, biddende, dat gij waardig geacht mag worden
te ontkomen aan al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.

Na de basiscursus Alef-Tav cursus om Hebreeuws te leren lezen gaan we door met leesoefeningen.
Deze leesoefeningen zijn rondom een psalm en de namen van JHVH.
Om de aankondigingsfolder te zien en te kunnen downloaden, gebruik dan deze link. In te zien
Voor de bidstond-tijden o.a. op de woensdagochtend voor de stad Rotterdam, en zaterdagochtend voor Israel,
zie hieronder.
Week 17-18
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Zaterdag 27-04-2019

Feest van de Matzot, ongezuurde broden, 7de dag

10.00-10.30 en 19.00-19.30u Shabbat Shalom
Voor de parasha-lezing
Luister dan naar Leerhuis Radio Israel
www.RadioIsrael.nl
Zondag 28-04-2019 Gebedsoefening - Naderen voor Hem
Leesoefeningen Hebreeuws rond de Psalmen

11.00-12.30 uur
14.00 - 16.00 uur
19.00-19.30uLuister dan naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 29-04-2019 Gezamenlijke verootmoediging
Kernteam-overleg
10.00-11.30uur
19.30-21.30
Wim van Duijvenbode
kernteamleden
Dinsdag 30-04-2019 Kleding sorteren
.
10.00u Sophie
Woensdag 01-05-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren

7.30-8.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00-15.00u

Agaath
Sheila
Robert Berns
Donderdag 02-05-2019 Kleding sorteren
10.00-15.00u
Gretha en Roelof Mooibroek
Vrijdag 03-05-2019 Erev Shabbat Acharee Mot 21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister dan naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 04-05-2019 Israel-bidstond
10.00-12.00u
Luister dan naar
www.RadioIsrael.nl
Shabbat Shalom

Week 18-19
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Zondag 05-05-2019 Erev Rosh Chodesh Iyar
nieuwe maand-viering
19.30 -21.30 u
19.00-21.30u

Luister dan naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 06-05-2019 Gezamenlijke verootmoediging
10.00-11.30u Wim van Duijvenbode
Dinsdag 07-05-2019 Kleding sorteren
10.00u Sophie
Woensdag 08-05-2019
Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
7.30-8.30uur
10.00-12.00 uur
12.00-14.00u
Agaath
Sheila
Robert
Donderdag 09-05-2019 Kleding sorteren
10.00-15.00u
Gretha en Roelof Mooibroek
Vrijdag 10-05-2019 Erev shabbat Kedoshiem
21.00-21.30u
Kom tot Zijn rust
Luister dan naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 11-05-2019
10.00-10.30 en 19.00-19.30u Shabbat Shalom
Luister dan naar
www.RadioIsrael.nl
Zondag 12-05-2019 Gebedsoefening - Naderen voor Hem

Leesoefeningen Hebreeuws rond de Psalmen

11.00-12.30 uur
14.00 - 16.00 uur
19.00-19.30 uLuister dan naar
www.RadioIsrael.nl

Verootmoediging in gebed en levenswandel leidt altijd tot herstel.
Israel, de gemeente van de Messias heeft in deze tijd dringend herstel nodig. Daaraan kunt u mee werken.
Indien wij ons verootmoedigen en ons hart voor Hem uitspreken (Psalm 62), dan zal God eens te meer aan onze harten werken.
Verootmoedigen en nederigheid lijken wat verouderde begrippen, maar de geestelijk doorwerking is onveranderd krachtig.
Opvallend is dat verootmoediging en nederigheid als een hoofdthema door de hele bijbel heenloopt.
Steeds wanneer een koning en het volk in de fout gingen, dan leidde verootmoediging tot herstel (o.a. van relaties).
Daarom zijn wij in Elim in 2015 gestart met de ELIM-praktijkschool Verootmoediging.
Aan de hand van de bijbelverzen leren we over nederigheid en verootmoediging.
Meer in het bijzonder hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen.
We gunnen het ook u om dat op de maandagochtenden mee te maken. Informatie bij Wim van Duijvenbode.
Zodat de gemeente van de Messias weer een zal zijn, en velen tot geloof in Jezus zullen komen.

Daarnaast is er elke week op de WOENSDAGOCHTEND - gebed

Beste bidders,

Vele mensen bewaren goede herinneringen aan het Woensdagochtendgebed in de Schotse kerk.
Op de Woensdagmorgen wordt er nu gebeden in ELIM.
Wat we nodig hebben is input vanuit de plek in Rotterdam waar u gesteld bent.
Misschien kunt u maar 1x per maand, maar deel dan wat op uw hart ligt voor de geloofsgemeenschap
de Rotterdamse samenleving of de christelijke organisatie waar u bij betrokken bent!
Zonder aanzien van de persoon bent u van harte uitgenodigd.

datum: woensdag-ochtend
tijd: LET OP sinds kort om 7.30-8.30 uur, zaal open 7.15 uur
adres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam

Ieder die mee wil bidden voor de stad Rotterdam e.o. is van harte welkom.
Kom eens een keer langs.
Hartelijke groeten.

Op elke laatste donderdagavond van de maand is er in ELIM eveneens gebed voor de stad Rotterdam.
Zie verder de wekelijkse agenda.
Agaath Bijl, 010-420 82 85