Weekagenda: activiteiten, gebedstijden, cursussen en Bijbelse hoogtijdagen.


Elim Huis van Gebed, is een - Huis van Verootmoediging en Voorbeden -
Op elke maandagochtend vanaf 10.30 uur houden we een tijd van bezinning.
Het is opvallend dat verootmoediging en nederigheid als een hoofdthema door de hele bijbel heenloopt.
Komt tot Mij en leert van Mij dat Ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Matth.11:28-29
Verootmoediging geven we o.a. handen en voeten door naar de Bijbelse wortels terug te keren
naar de tijden die JHVH Zelf heeft vastgesteld en door op praktische wijze hulp te bieden aan de Joodse gemeenschap.
Het kledingwerk in ELIM doen we in samenwerking met het landelijke netwerk van Nachamu Nachamu Ami.

Op verootmoediging en gebed geeft de HEERE altijd bekering, herstel en genezing.(2 Kronieken 7:14 en 33: 12-13).
Het Israel Gods heeft in deze tijd dringend dat herstel nodig. Daaraan kunt u mee werken.
Indien wij ons verootmoedigen en ons hart voor Hem uitspreken (Psalm 62), dan zal God eens te meer aan de harten werken.
Verootmoedigen en nederigheid lijken wat verouderde begrippen, maar de geestelijk doorwerking is onveranderd krachtig.
Daarom zijn wij in Elim in 2015 gestart met de ELIM-praktijkschool Verootmoediging.
Aan de hand van de bijbelverzen leren we over nederigheid en verootmoediging.
Meer in het bijzonder hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen.
We gunnen het ook u om dat op de maandagochtenden mee te maken. Informatie bij Wim van Duijvenbode.
Zodat de eenheid van geheel Israel zal groeien en velen tot geloof in de Messias zullen komen.
Voor de bidstond-tijden o.a. op de woensdagochtend voor de stad Rotterdam
en zaterdagochtend voor de eenheid van geheel Israel, zie hieronder.
Week 07 2020
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Zondag 09-02-2020

parashat BeShalach: Exodus 13:17-17:16
Sabbat Shirat


Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 10-02-2020

weekopening met verootmoediging
TuB'Shevat

Overleg tentoonstelling

10.30-12.00u

Robert
wachters
Dinsdag 11-02-2020 Kleding sorteren
10.00-13.00u
Sophie
Woensdag 12-02-2020
Gebed voor de stad Rotterdam
kleding sorteren
7.30-8.30u
12.00-15.00u
Agaath
Sheila
Donderdag 13-02-2020 kleding sorteren
klussen pergola
10.00-12.30u
Robert
Vrijdag 14-02-2020

Erev Shabbat Jithro

Exodus 18:1-20:26
21.00-21.30u Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 15-02-2020 Gebed voor (de eenheid van) geheel Israel
10.00-12.00u
Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Week 08 2020
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Zondag 16-02-2020

Shabbat Jithro

Exodus 18:1-20:26

Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 17-02-2020

weekopening met verootmoediging

Overleg tentoonstelling
10.30-12.00u

Robert

Dinsdag 18-02-2020 Kleding sorteren
10.00u-12.30u Sophie
Woensdag 19-02-2020
Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
7.30-8.30u
12.00-15.00u

Agaath
Ineke
Donderdag 20-02-2020 kleding sorteren
klussen
10.00-12.30u

Hanneke
Vrijdag 21-02-2020

Erev Shabbat Mishpatiem

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 22-02-2020

Parashat Mishpatiem Exodus 21:1-24:18

sabbat Shekaliem
10.00-12.00u
Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Week 09 2020
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Zondag 23-02-2020

Parashat Mishpatiem Exodus 21:1-24:18Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 24-02-2020

weekopening met verootmoediging

Overleg Kernteam
10.00-11.30u
19.30-21.30
Robert
Dinsdag 25-02-2020 Kleding sorteren

10.00u Sophie
Woensdag 26-02-2020 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
Kleding sorteren

Rosh Chodesh Adar

7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 27-02-2020 kleding sorteren
klussen
10.00-12.30u

Hanneke
Robert
Vrijdag 28-02-2020

Parashat Terumah Exodus 25:1-27:19

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 29-02-2020
10.00-12.00u
Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Week 10 2020
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Zondag 01-03-2020

Parashat Terumah Exodus 25:1-27:19


Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 02-03-2020

weekopening met verootmoediging

Overleg tentoonstelling
10.00-11.30u

Robert

Dinsdag 03-03-2020 Kleding sorteren
10.00u-12.30u Sophie
Woensdag 04-03-2020
Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
7.30-8.30u
12.00-15.00u

Agaath
Ineke
Donderdag 05-03-2020 kleding sorteren
klussen
10.00-12.30u

Hanneke
Vrijdag 06-03-2020

Shabbat Tetsavee Exod. 27:20-30:10

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 07-03-2020

Gebed voor (de eenheid van) geheel Israel


10.00-12.00u
Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Week 11 2020
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Zondag 08-03-2020

Shabbat Tetsavee Exod. 27:20-30:10
Rosh Chodesh Shevat
aanvang 19.30 u.
Maandag 09-03-2020

weekopening met verootmoediging
Erev Purim
Exod.32:11-34:10

Overleg tentoonstelling
10.00-11.30u
Robert
Dinsdag 10-03-2020 Kleding sorteren

Purim
Exod.17: 8-16

10.00u Sophie
Woensdag 11-03-2020 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 12-03-2020 kleding sorteren
klussen
10.00-12.30u

Hanneke
Robert
Vrijdag 13-03-2020

Shabbat Bo: Exodus 10:1-13:16

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 14-03-2020

Shabbat Shalom
Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Elke week is er op de WOENSDAGOCHTEND - gebed voor de stad Rotterdam

Beste bidders,

Vele mensen bewaren goede herinneringen aan het Woensdagochtendgebed in de Schotse kerk.
Op de Woensdagmorgen wordt er nu gebeden in ELIM.
Wat we nodig hebben is input vanuit de plek in Rotterdam waar u gesteld bent.
Misschien kunt u maar 1x per maand, maar deel dan wat op uw hart ligt voor de geloofsgemeenschap
de Rotterdamse samenleving of de christelijke organisatie waar u bij betrokken bent!
Zonder aanzien van de persoon bent u van harte uitgenodigd.

datum: woensdag-ochtend
tijd: LET OP aanvang om 7.30-8.30 uur, zaal open 7.15 uur
adres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam

Ieder die mee wil bidden voor de stad Rotterdam e.o. is van harte welkom.
Aarzel niet kom gewoon eens langs.
Hartelijke groeten.

Zie verder de wekelijkse agenda.
Agaath Bijl, 010-420 82 85