Weekagenda voor activiteiten, gebedstijden, cursussen en Bijbelse hoogtijdagen.


Elim Huis van Gebed, is een - Huis van Verootmoediging en Voorbeden -
Verootmoediging geven we o.a. handen en voeten door naar de Bijbelse wortels terug te keren
naar de tijden die JHVH Zelf heeft vastgesteld en op praktische wijze hulp te bieden aan Joden.
Het kledingwerk in ELIM doen we in samenwerking met het landelijke netwerk van Nachamu Nachamu Ami.
Op verootmoediging en gebed geeft de HEERE altijd bekering, herstel en genezing.
(2 Kronieken 7:14 en 33: 12-13). Wekelijks op de maandagochtend 10.00 uur een bezinningsuur.

In 2019 gaan we verder met gebedsoefeningen.
-Heer, leert U ons biddend naderen- met een psalm(lied) en het Onze Vader.
Op de 2de en 4de zondagavond van de maand, aanvang 11.00-12.30 uur.
Zoals de apostel Lukas oproept in 21:36: Waakt dan te allen tijde, biddende, dat gij waardig geacht mag worden
te ontkomen aan al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.

Na de basiscursus Alef-Tav cursus om Hebreeuws te leren lezen gaan we door met leesoefeningen.
Deze leesoefeningen zijn rondom een psalm en de namen van JHVH.
Om de aankondigingsfolder te zien en te kunnen downloaden, gebruik dan deze link. In te zien
Voor de bidstond-tijden o.a. op de woensdagochtend voor de stad Rotterdam, en zaterdagochtend voor Israel,
zie hieronder.
Week 29
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Vrijdag 19-07-2019

Erev Shabbat Balak

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 20-07-2019 Israel-bidstond
10.00-12.00u
19.00-19.30u
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Shabbat Shalom

Week 30
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Zondag 21-07-2019

Zomerstudies - Waarom is het van belang?

Het profetisch verstaan van Zijn tijden14.00-16.30u

Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 22-07-2019


Dinsdag 23-07-2019 Kleding sorteren
10.00u Sophie
Woensdag 24-07-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u

Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 25-07-2019 kleding sorteren

10.00-12.30u
Hanneke
Robert
Vrijdag 26-07-2019

Erev Shabbat Pinchas

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 27-07-2019

19.00-19.30u
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Shabbat Shalom

Week 31
2019
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden o.a. de sleutel

Zondag 28-07-2019

Zomerstudies - Ezechiel 38

Het profetisch verstaan van Zijn tijden14.00-16.30u

Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Maandag 29-07-2019
10.00-11.30u
19.30-21.30u

Dinsdag 30-07-2019 Kleding sorteren
10.00u Sophie
Woensdag 31-07-2019 Gebed voor de stad Rotterdam
Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u

Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 1-08-2019 geen kleding sorteren

10.00-12.30u

Vrijdag 02-08-2019

Erev Shabbat Matot Masei

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 03-08-2019 Israel-bidstond

Erev Rosh Chodesh Av

10.00-12.00u

19.30-21.30u

Luister naar
www.RadioIsrael.nl
Shabbat Shalom
Zondag 04-08-2019

Zomerstudies - Ezechiel 39

Het profetisch verstaan van Zijn tijden14.00-16.30u

Luister naar
www.RadioIsrael.nl

Verootmoediging in gebed en levenswandel leidt altijd tot herstel. Medio augustus pakken we de draad weer op.
Israel, de gemeente van de Messias heeft in deze tijd dringend herstel nodig. Daaraan kunt u mee werken.
Indien wij ons verootmoedigen en ons hart voor Hem uitspreken (Psalm 62), dan zal God eens te meer aan onze harten werken.
Verootmoedigen en nederigheid lijken wat verouderde begrippen, maar de geestelijk doorwerking is onveranderd krachtig.
Opvallend is dat verootmoediging en nederigheid als een hoofdthema door de hele bijbel heenloopt.
Steeds wanneer een koning en het volk in de fout gingen, dan leidde verootmoediging tot herstel (o.a. van relaties).
Daarom zijn wij in Elim in 2015 gestart met de ELIM-praktijkschool Verootmoediging.
Aan de hand van de bijbelverzen leren we over nederigheid en verootmoediging.
Meer in het bijzonder hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen.
We gunnen het ook u om dat op de maandagochtenden mee te maken. Informatie bij Wim van Duijvenbode.
Zodat de gemeente van de Messias weer een zal zijn, en velen tot geloof in Jezus zullen komen.

Daarnaast is er elke week op de WOENSDAGOCHTEND - gebed

Beste bidders,

Vele mensen bewaren goede herinneringen aan het Woensdagochtendgebed in de Schotse kerk.
Op de Woensdagmorgen wordt er nu gebeden in ELIM.
Wat we nodig hebben is input vanuit de plek in Rotterdam waar u gesteld bent.
Misschien kunt u maar 1x per maand, maar deel dan wat op uw hart ligt voor de geloofsgemeenschap
de Rotterdamse samenleving of de christelijke organisatie waar u bij betrokken bent!
Zonder aanzien van de persoon bent u van harte uitgenodigd.

datum: woensdag-ochtend
tijd: LET OP sinds kort om 7.30-8.30 uur, zaal open 7.15 uur
adres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam

Ieder die mee wil bidden voor de stad Rotterdam e.o. is van harte welkom.
Kom eens een keer langs.
Hartelijke groeten.

Op elke laatste donderdagavond van de maand is er in ELIM eveneens gebed voor de stad Rotterdam.
Zie verder de wekelijkse agenda.
Agaath Bijl, 010-420 82 85