Maand- en Jaarkalender met de moadim, rosh chodesh en Zijn sabbatten.

Een koning bepaalt zijn eigen tijden. Hij alleen gaat over zijn agenda.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld in de Moadim en sabbatten.
Zo gaf de HEERE direct bij de Exodus(12:2) aan dat Zijn kalender bepalend zou zijn voor Zijn volk
en niet langer de kalender van Egypte met de door Hem vernederde Egyptische afgoden.
De Koning der koningen geeft o.a. in Leviticus 23 aan wat ZIJN sabbatten en hoogtijdagen in voor- en najaar zijn.
De Heer van de Sabbat, Jeshoea haMasiach vervulde en vervult al Zijn vastgestelde tijden.
Door Zijn tijden verenigt Hij alle burgers van en in Zijn Koninkrijk.
In de kerken ontbreekt veelal het besef dat het Gods feesttijden zijn, op Zijn vastgestelde tijden.
Dat de voorjaarsfeesten heen wijzen naar de najaarsfeesten beseffen we daardoor vaak ook niet meer.
Om die reden geven we elk jaar voorafgaande aan Zijn feesttijden, bijbelstudies hierover.
De sabbat is het teken van Zijn eeuwig verbond met al de kinderen Israels, Exodus 31:13, 17.
In de Messias, die bij de naam Israel genoemd wordt (Jesaja 49:3) ziet Hij ons als behorende tot geheel Israel, Rom.11:26.
Op het vasthouden aan Zijn sabbatsindeling, nieuwe maand dagen - de Rosh Chodeshiem, en de sabbatsjaren,
rust een zegen van de Heer van de Sabbat. Het verwaarlozen van de sabbattten mishaagt de HEERE. Leviticus 26.
Volg s.v.p. de actuele agenda! Onder de knop agenda.

Dag Datum Maand - 2019 - Naam Welke Maand
Zondag29-09-2019 Erev Rosh Chodesh, Jom Teruah, dag der bazuingeschal Tishri 7de maand
Dinsdag08-10-2019 Erev Jom HaKippurim
aanvang dag van verootmoediging, 18.00 uur
10de Tishri 7de maand
Woensdag09-10-2019 Jom HaKippurim
aanvang dag van verzoeningen, 9.30 - 19.30 uur
10de Tishri 7de maand
Zondag13-10-2019 Erev Succoth, Loofhuttenfeest 14de Tishri 7de maand
Zondag20-10-2019 Succoth, Erev Hoshana Raba 21ste Tishri 7de maand
Maandag21-10-2019 Shemini Atzeret 22ste Tishri 7de maand
Dinsdag22-10-2019 Simcha Thora, de vreugde der wet 23ste Tishri 7de maand
Woensdag30-10-2019 Rosh Chodesh Chesvan 8ste maand

Wanneer je een keer een sabbatsviering meemaken, geef je dan daarvoor op.
Wanneer je thuis de rust van de sabbat wil ingaan, dan vind je hieronder een document met wat handvatten.
De data voor de Bijbelse feesttijden in het najaar en voorjaar van 2018-2019
vind u in de tabel hierboven, evenals de data voor Rosh Chodesh,
de aanvang van de Bijbelse nieuwe maanden. Bedenk daarbij dat de dag in de Bijbel
begint op de voorafgaande avond, Erev, van de Westerse kalender.
De datum voor de nieuwe maand en de viering daarvan kan soms een dag verschillen.
De Bijbelse feestdagen vallen op andere momenten dan de Christelijke
en soms zelfs anders dan op de berekende Joodse data.
Dat is bijvoorbeeld het geval met Shavuot, het Weken- of Pinksterfeest.