Maand- en Jaarkalender met de moadim, rosh chodesh en Zijn sabbatten.

Een koning bepaalt zijn eigen tijden. Hij alleen gaat over zijn agenda.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld in de Moadim, de sabbatten en sabbattons.
Zo gaf de HEERE direct bij de Exodus(12:2) aan dat Zijn kalender bepalend zou zijn voor Zijn volk
en niet langer de kalender van Egypte met de door Hem vernederde Egyptische afgoden.
De Koning der koningen geeft o.a. in Leviticus 23 aan wat ZIJN sabbatten en hoogtijdagen in voor- en najaar zijn.
De Heer van de Sabbat, Jeshoea haMasiach vervulde en vervult al Zijn vastgestelde tijden.
Door Zijn tijden verenigt Hij alle burgers van en in Zijn Eeuwig Koninkrijk en bereidt Hij ons daarop voor.
In de kerken ontbreekt veelal het besef dat het Gods feesttijden zijn, op Zijn vastgestelde tijden.
Dat de voorjaarsfeesten heen wijzen naar de najaarsfeesten beseffen we daardoor vaak ook niet meer.
Om die reden geven we elk jaar voorafgaande aan Zijn feesttijden, studies om het profetische verhaal daarin te verstaan.
De sabbat is ook het teken van Zijn nieuw en eeuwig verbond met al de kinderen Israels, Exodus 31:13, 17.
In de Messias, die bij de naam Israel genoemd wordt (Jesaja 49:3) ziet Hij ons als behorende tot geheel Israel, Rom.11:26, Ezech.37.
Op het vasthouden aan Zijn sabbatsindeling, nieuwe maand dagen - de Rosh Chodeshiem, en de sabbatsjaren,
rust een zegen van de Heer van de Sabbat. Het verwaarlozen van de sabbattten mishaagt de HEERE. Leviticus 26, Nehemia.
Volg s.v.p. de actuele agenda! Onder de knop agenda. Voor andere data en feesten zie https://www.hebcal.com/holidays/2020-2021

Dag Datum Maand - 2019 - Naam Welke Maand
Zondag29-09-2019 Erev Rosh Chodesh, Jom Teruah, dag der bazuingeschal Tishri 7de maand
Dinsdag08-10-2019 Erev Jom HaKippurim
aanvang dag van verootmoediging, 18.00 uur
10de Tishri 7de maand
Woensdag09-10-2019 Jom HaKippurim
aanvang dag van verzoeningen, 9.30 - 19.30 uur
10de Tishri 7de maand
Zondag13-10-2019 Erev Succoth, Loofhuttenfeest 14de Tishri 7de maand
Zondag20-10-2019 Succoth, Erev Hoshana Raba 21ste Tishri 7de maand
Maandag21-10-2019 Shemini Atzeret 22ste Tishri 7de maand
Dinsdag22-10-2019 Simcha Thora, de vreugde der wet 23ste Tishri 7de maand
woensdag30-10-2019 Rosh Chodesh Chesvan 8ste maand
dinsdag29-11-2019 Rosh Chodesh Kislev 9de maand
maandag23-12-2019 Channuka (tot 30-12) Kislev 9de maand
vrijdag27-12-2019 Rosh Chodesh Tevet 10de maand
zondag26-01-2020 Rosh Chodesh Shevat 11de maand
dinsdag25-02-2020 Rosh Chodesh Adar 12de maand
dinsdag10-03-2020 Purim Adar 12de maand
donderdag26-03-2020 Rosh Chodesh Aviv 1ste maand
donderdag09-04-2020 Pesach Aviv 1ste maand
vrijdag09-04-2020 Chag Matzot Aviv 1ste maand
vrijdag24-04-2020 Rosh Chodesh Iyar 2de maand
zondag24-05-2020 Rosh Chodesh Sivan 3de maand
zondag30-05-2020 Shavuot Sivan 3de maand
maandag22-06-2020 Rosh Chodesh 4de maand
woensdag22-07-2020 Rosh Chodesh Av 5de maand
donderdag20-08-2020 Rosh Chodesh Elul 6de maand
zaterdag19-09-2020 Rosh Chodesh Tishri 7de maand
maandag27-09-2020 Jom HaKippurim Tishri 7de maand
zaterdag03-10-2020 Succoth Tishri 7de maand
zaterdag10-10-2020 Shemini Atzereth Tishri 7de maand
zondag11-10-2020 Simcha Torah Tishri 7de maand
zondag18-10-2020 Rosh Chodesh Chesvan 8ste maand
dinsdag17-11-2019 Rosh Chodesh Kislev 9de maand

Wanneer je een keer een sabbatsviering meemaken, geef je dan daarvoor op.
Wanneer je thuis de rust van de sabbat wil ingaan, dan vind je hieronder een document met wat handvatten.
De data voor de Bijbelse feesttijden in het najaar en voorjaar van 2018-2019
vind u in de tabel hierboven, evenals de data voor Rosh Chodesh,
de aanvang van de Bijbelse nieuwe maanden. Bedenk daarbij dat de dag in de Bijbel
begint op de voorafgaande avond, Erev, van de Westerse kalender.
De datum voor de nieuwe maand en de viering daarvan kan soms een dag verschillen.
De Bijbelse feestdagen vallen op andere momenten dan de Christelijke
en soms zelfs anders dan op de berekende Joodse data.
Dat is bijvoorbeeld het geval met Shavuot, het Weken- of Pinksterfeest.