Maand- en Jaarkalender met de moadim, rosh chodesh en Zijn sabbatten.

Een koning bepaalt zijn eigen tijden. Hij alleen gaat over zijn agenda.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld in de Moadim en sabbatten.
Zo gaf de HEERE direct bij de Exodus(12:2) aan dat Zijn kalender bepalend zou zijn voor Zijn volk
en niet langer de kalender van Egypte met de door Hem vernederde Egyptische afgoden.
De Koning der koningen geeft o.a. in Leviticus 23 aan wat ZIJN sabbatten en hoogtijdagen in voor- en najaar zijn.
De Heer van de Sabbat, Jeshoea haMasiach vervulde en vervult al Zijn vastgestelde tijden.
Door Zijn tijden verenigt Hij alle burgers van en in Zijn Koninkrijk.
In de kerken ontbreekt veelal het besef dat het Gods feesttijden zijn, op Zijn vastgestelde tijden.
Dat de voorjaarsfeesten heen wijzen naar de najaarsfeesten beseffen we daardoor vaak ook niet meer.
Om die reden geven we elk jaar voorafgaande aan Zijn feesttijden, bijbelstudies hierover.
Het vasthouden aan een eigen (kerkelijke) kalender werkt naar onze overtuiging verdeeldheid in de hand.
Op het vasthouden aan Zijn sabbatsindeling, nieuwe maand dagen - de Rosh Chodeshiem, en de sabbatsjaren,
rust een zegen van de Heer van de Sabbat. Volg s.v.p. de actuele agenda! Onder de knop agenda.

Dag Datum Maand - 2019 - Naam Welke Maand
donderdag18-04-2019 Workshop Sedermaaltijd 13de Nissan / Aviv 1ste maand
Vrijdag19-04-2019 Erev Pesach viering 14de Aviv 1ste maand
Zaterdag20-04-2019 Ongezuurde broden Matzes-Feest 15de Aviv 1ste maand
Zondag21-04-2019 Eerstelingsgarve, 1ste dag Omertelling 16de Aviv dag van de Opstanding
Zaterdag28-04-2019 laatste dag Matzes-feest Aviv 1ste maand
Zondag05-05-2019 Erev Rosh Chodesh Iyar 2de maand
Zondag19-05-2019 Pesach Sheni workshop 14de Iyar 2de maand
Dinsdag04-06-2019 Erev Rosh Chodesh Sivan 3de maand
Zondag9-06-2019 Erev Shavuot , Wekenfeest Sivan 3de maand
Woensdag03-07-2019 Erev Rosh Chodesh 4de maand 4e maand
Vrijdag02-08-2019 Erev Rosh Chodesh Av 5de maand
Zondag11-08-2019 Tisha B'Av, Tempel verwoest de 15de Av 5de maand
Vrijdag16-08-2019 Tu B'Av de 15de Av 5de maand
Zondag1-09-2019 Erev RoshChodesh Elul 5de maand
Zondag29-09-2019 Erev Rosh Chodesh, Jom Teruah Tishri 7de maand
Woensdag09-10-2019 Jom HaKippurim 10de Tishri 7de maand
Zondag13-10-2019 Erev Succoth, Loofhuttenfeest 14de Tishri 7de maand
Zondag20-10-2019 Succoth, Erev Hoshana Raba 21ste Tishri 7de maand
Maandag21-10-2019 Shemini Atzeret 22ste Tishri 7de maand
Dinsdag22-10-2019 Simcha Thora, de vreugde der wet 23ste Tishri 7de maand
Woensdag30-10-2019 Rosh Chodesh Chesvan 8ste maand

Wanneer je een keer een sabbatsviering meemaken, geef je dan daarvoor op.
In de eerste helft van 2019 zal er een sabbatsmaaltijd zijn op vrijdag 8 maart.
Wanneer je thuis de rust van de sabbat wil ingaan, dan vind je hieronder een document met wat handvatten.
Voor de viering van de Pesach op zaterdagavond 20 april 2019 kun je je ook op geven.
Op zaterdag/zondag 6/7 april 2019 is het Rosh Chodeshiem, het Bijbels Nieuwjaar, Exodus 12: 2.
Op die zondagmiddag houden we dan een vriendenmiddag en op die zondagavond is er een viering. Dit is de maand waarin eveneens de Pesach, het feest van de ongezuurde broden en
het feest van de eerstelingsgarve van de gerstenoogst gevierd worden.


Meld je s.v.p. aan voor deze Pesach viering want we moeten voor woensdag 27 maart 2019 weten
hoeveel mensen aan de Sedermaaltijd willen deelnemen.


Aan de maaltijd kun je bijdrage met salades, vis- of vleesgerechten, toetje of soep.
Voor de ingrediŽnten van een Sederschotel zal ELIM zorgen.
In 2018 hebben we in ELIM een Pesach maaltijd gehouden om gelovigen daarmee vertrouwd te maken.
Ook in 2019 willen we dit vanwege de belangstelling opnieuw vorm geven. De concrete uitnodiging komt nog.
Zie uitnodiging 2018


De data voor de Bijbelse feesttijden in het najaar en voorjaar van 2018-2019
vind u in de tabel hieronder, evenals de data voor Rosh Chodesh,
de aanvang van de Bijbelse nieuwe maanden. Bedenk daarbij dat de dag in de Bijbel
begint op de voorafgaande avond, Erev, van de Westerse kalender.
De datum voor de nieuwe maand en de viering daarvan kan soms een dag verschillen.
De Bijbelse feestdagen vallen op andere momenten dan de Christelijke
en soms zelfs anders dan op de berekende Joodse data.
Dat is bijvoorbeeld het geval met Shavuot, het Weken- of Pinksterfeest.