Leeswijzer:

Door de jaren heen hebben we diverse cursussen verzorgd naast de bidstonden en bijbelstudies.
- Heer, leert U ons bidden. Heer, leert U ons ootmoed, opdat U ons genadig kunt zijn.
- Het verstaan van Zijn tijden in het licht van de profetie├źn.
- Bijbels Hebreeuws leren lezen. Een daarop Heberreuws leren lezen met de Psalmen.
- (ver-)Wachters voor de poorten en op de muren om die te herstellen.

Cursussen Zijn tijden onderkennen

Lucas 12:54-57 Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet
opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt.
En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt.
Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen,
waarom onderkent gij deze tijd niet? En waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat recht is?
Wanneer we de tijd waarin we leven niet verstaan in het licht van Zijn profetisch woord
dan is het de vraag of we wel oprecht met Hem wandelen en Zijn tijden volgen?
In de zomermaanden verzorgen we in Elim op de zondagmiddagen studies over

Het verstaan van de (eind-)tijden en profetieen in Openbaring.Psalmen in het Hebreeuws leren lezen

Wanneer je de eerste beginselen van het Hebreeuws onder de knie hebt gekregen
dan is het buitengewoon inspirerend om in een kleine groep een psalm te lezen
en daarover vanuit de grondtaal na te denken (en te kunnen zingen).
Bij voldoende belangstelling starten we opnieuw een beginnerscursus op,
Bijbels Hebreeuws leren lezen. Na 10 avonden kun je het Hebreeuws lezen.
Daarna zijn er meerdere mogelijkheden om je leesvaardigheid bij te houden.

Hoe een (ver-)wachter te zijn?

Eens in de maand, rond het begin van de nieuwe maan(d) bestuderen we het boek Nehemia.
Welke lessen kunnen we leren uit de wijze waarop hij niet alleen de poorten, muren en torens herstelt,
maar daardoor ook de sabbatten, moa'dim en de priesterlijke en bestuurlijke ambten.