Leeswijzer:

Elk jaar verzorgen we enkele cursussen: Hebreeuws leren lezen, leesoefeningen en studiemiddagen om:
- De eigen tijd(-geest) te blijven onderkennen in het licht van de profetie├źn.
- Bijbels Hebreeuws te leren lezen en vervolgens het lezen te oefenen a.h.v. Jona, Ruth of de Psalmen.

Cursussen Zijn tijden onderkennen


Hoe te volharden op de weg der volharding en de vertroosting der Schriften?

Lucas 12:54-57 Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet
opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt.
En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt.
Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen,
waarom onderkent gij deze tijd niet? En waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat recht is?
Wanneer we de tijd waarin we leven niet verstaan in het licht van Zijn profetisch woord
dan is het de vraag of we wel oprecht met Hem wandelen en Zijn tijden volgen?

Jona, Ruth of een Psalm in het Hebreeuws leren lezen

Wanneer je de eerste beginselen van het Hebreeuws onder de knie hebt gekregen
dan is het buitengewoon inspirerend om in een kleine groep b.v. het boek Jona, Ruth of een psalm te lezen
en daarover vanuit de grondtaal na te denken (en te kunnen zingen).
Bij voldoende belangstelling starten we met een nieuwe leesgroep.
De data voor de cursus Bijbels Hebreeuws leren lezen stemmen we met de nieuwe groep af.
Na 10 avonden kun je Hebreeuws lezen en zelfstandig verder je weg hierin vinden.
Daarna zijn er meerdere mogelijkheden om je leesvaardigheid bij te houden.