Hebreeuwse leesoefeningen rond de Namen van JHVH in de Psalmen.

Voor wie het Alef - Beth onder de knie heeft en daarmee verder aan de slag wil.
Bij voldoende belangstelling starten we opnieuw met Bijbels Hebreeuwse leesoefeningen.
Rond de namen van JHWH en de Psalmen, o.a. Ps.23 bespreken we de Hebreeuwse Bijbelverzen.
Van 14.00 tot ca. 16.15 uur op de 2de en 4de zondagmiddag van elke maand.
De data zijn nog niet bekend (i.v.m. de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het COVID-virus in te perken).
Leesoefeningen in Zijn Woord werpen vruchten af en zullen bijdragen aan je geloofsopbouw.
Zie voor meer details onderstaande folder uit 2019.
Om de aankondigingsfolder te zien en/of te downloaden, gebruik dan deze link. De folder

hebreeuwse tekst Ps.145

In de leesoefeningen rond de namen van JHVH bestuderen we o.a. waarom Zijn naam Jehovah is.
Voor een aanwijzing hiervoor zie deze en onderstaande video's. Via deze link.

Wanneer je de achtergrond echt wil bestuderen dan zijn de volgende 2 video's een uitstekende onderbouwing.
Daarin brengt een Karaitische Jood de Naam - JHVH - en de uitspraak weer aan het licht.
Een Karaiet is een Jood die zijn levenswandel uitsluitend op de geschreven Tenach fundeert
en niet op de mondelingen overleveringen en het gezag van de rabbijnen.
Vergelijking met de diverse codices, historische documenten, andere scholen, tradities en dialecten.
Daarvoor zijn deze links nuttig.


Hier worden 1015 manuscripten met de naam Jehovah genoemd.

Wanneer we nog andere bronnen raadplegen en in het bijzonder de Aleppo - codex.
Vanuit o.a. de Aleppo-codex.

Het begint overigens bij de uitspraak van een V of W in de Godsnaam JHVH.
Via deze link.

Wanneer u belangstelling hebt voor deze leesoefeningen
en het Alef-Beth onder de knie hebt dan bent u welkom.
Deelname is vrijwillig evenals een bijdrage voor de bestrijding van de kosten.
Elke leesoefening staat op zich, zodat je ook spontaan kunt binnenlopen.
Uiteraard is er de nodige samenhang, die zijn meerwaarde heeft,
zodat je er goed aan doet de regelmaat erin te houden.
Voor het Hebreeuws geldt wat voor elke taalstudie opgaat: "Use it , or Loose it."

Voor gedegen bijbelstudies vanuit het Hebreeuws, luister naar Klaas Goverts. Onder deze link.

Bijbelteksten en de Hebreeuwse tekst uitgelegd door dr. P. van Midden (Piet).
Meld je wel even bij hem aan s.v.p. [P.J.vanMidden@uvt.nl] of ga naar https://tiu.nu/efemeriden.
Meer dan 1000 Efemeriden - elke dag bespreekt hij enkele Bijbelverzen vanuit het Hebreeuws.

Vrij toegankelijke video cursus Hebreeuws van de TU Tilburg, door dr. Piet van Midden. Klik het tabblad

Hier kun je de hele Bijbel in het Hebreeuws beluisteren!!! Luister maar.

Voor woordenboeken, Strong's concordance, Lexicon's als pdf in Free-Ebook vorm te downloaden.
Klik op betreffend tabblad

Een andere zeer uitgebreide cursus Bijbels Hebreeuws met oefeningen en voorbeelden uit de Bijbel zelf. Zie website

De vereniging Hebreeuws en diverse websites om verder te komen met de studie Hebreeuws. De vereniging

Wanneer je je wilt verbazen over de wonderlijke eenheid verborgen in Gods Woord. Luister

Klik hier voor een vrij toegankelijke zelfstudie cursus Modern Hebreeuws.
Deze cursus Ivriet bestaat uit meer dan 150 lessen en vele bijbehorende oefeningen!
Maak er dankbaar gebruik van zou ik zeggen. Cursusmateriaal

Alle Psalmen in het Hebreeuws zonder transliteratie of vertaling in het Engels. Tehillim-Psalmen

Hiermee kom je op een site met o.a. Psalmen in het Hebreeuws gezongen.
In het pdf document helemaal onderaan vind je een uitleg van het Hebreeuws, bladmuziek e.d.
Met enige Psalmen en gezangen toegelicht en gezongen in het Hebreeuws. In Hebreeuws gezongen