Profetisch de(ze) tijden verstaan

Het profetische perspectief van Zijn feesttijden - de Moadiem