Leven met de Bijbelse (feest-)tijden is voor je geloofsgroei onontbeerlijk

Bijbelse feesten zijn Mijn feesttijden zegt JaHWeH in Leviticus 23:2.
Deze feesttijden hebben een praktische en profetische boodschap. Door te doen ga je het onderkennen.
Wie of wat staat er centraal? Wij, Jij of Hij? Zijn voorschriften Of onze mooie tradities?
Elim kan en wil handreikingen geven om de sabbatten en Bijbelse feesten thuis te vieren.
Onderwijs je kinderen door te doen, het voor te leven.

Er zijn (op aanvraag) overzichtelijke korte handleidingen in pdf-vorm (om desgewenst uit te printen) voor:
- het apart zetten van de sabbat bij aanvang van de sabbatsmaaltijd op de vrijdagavond;
Wij zullen naar Zijn stem horen en Zijn rechten doen, Deut.5:27, 27: 10, 30:8, Exodus 24:3.
- het vieren van de Pesach en het feest van de ongezuurde broden in de huiselijke of vriendenkring;
- het tellen van de Omer, de periode van 50 dagen, 7 volle weken tussen
het feest van de Eerstelingsgarve (gerstenoogst) en Shavuot- het Wekenfeest;
- het vieren van het nieuwe jaar - rosh chodeshiem, Exodus 12:2 in het voorjaar;
- het vieren van Jom Teruah, het begin van de 7de maand, de maand Tishri, de dag van het bazuingeschal;
- het gedenken van de grote Verzoendag - Jom HaKippurim langs de lijnen van de brief aan de Hebreeen;
- het vieren van Sukkoth - het Loofhuttenfeest, want alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem, Zach.14:16;
- het gedenken van het feest van de Achtste dag, Jemini Atzereth dat heenwijst naar de nieuwe hemel en aarde.;

En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat,
dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE. Jesaja 66:23

In Elim geven we "workshops" of houden bijeenkomsten om te leren van de voorbeelden hoe je een en ander vorm kan geven.
Op aanvraag beschikbare handleidingen

In de tweede helft van augustus komen de Bijbelse feesttijden in het najaar aanbod. De data volgen nog.