Introductiecursus Bijbelse (feest-)tijden in het voorjaar

Elim – Huis van Gebed te Rotterdam organiseert: Introductiecursus Bijbelse feesten

Bijbelse feesten zijn feesten van de HEER. Wie of wat staat er centraal? Jij, of Hij? Of mooie tradities?
Heeft Hij reden om een afspraak, een date met jou te maken om feest te vieren?
Misschien is deze korte introductiecursus iets voor jou. Je krijgt informatie over de feesten,
je denkt na over wat er in de Bijbel over is geschreven, en je trekt je eigen conclusies.
De cursus wordt (grotendeels) online gegeven. Soms is het meer een workshop.
Je denkt samen met je vrienden (of medecursisten) thuis of via beeldbellen met Whatsapp
in kleine groepjes na over de besproken onderwerpen waarna we centraal terugkoppelen.
Daardoor raak je actief betrokken en leer je meer dan je dacht.
In april en mei behandelen we in drie “bijeenkomsten” de voorjaarsfeesten
(Pessach, het Matzefeest, en het Wekenfeest) en de Sjabbat en nieuwemaan.
In juli en augustus volgen dan de najaarsfeesten (dag van het bazuingeschal, dag van de verzoeningen,
het Loofhuttenfeest en het feest van de Achtste dag).
Bij genoeg animo kunnen we in het najaar ook stilstaan bij de actuele betekenis van Chanoeka en Poeriem.
Na het volgen van deze cursus zul je waarschijnlijk (nog) meer vreugde gaan scheppen
in het vieren van de Bijbelse feesten. Ook als je ze al vaker hebt gevierd!
En zeker als je vrienden uitnodigt die de volgende keer met jou mee gaan doen.

Het eerste deel wordt gegeven op donderdag 22 april, donderdag 29 april en donderdag 6 mei
vanaf 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur. Geef jezelf snel op,
liefst samen met een vriend(in). En vergeet niet te vermelden met wie je een
fysiek of digitaal groepje van 2 of 3 wilt vormen om samen te werken.
Stuur je reactie liefst vóór 16 april naar chris@elimhuisvangebed.nl of rmmberns@xs4all.nl.
Je bent hartelijk welkom!

Klik hier voor de cursus-uitnodiging in pdf-vorm om desgewenst te printen.
Uitnodiging cursus Bijbelse feesten

In de tweede helft van augustus komen de Bijbelse feesttijden in het najaar aanbod. De data volgen nog.