Weekagenda: activiteiten, gebedstijden, zomercursus en Bijbelse hoogtijdagen.


Verootmoedigen en nederigheid lijken wat verouderde begrippen,
maar de geestelijk doorwerking is onveranderd krachtig.(Psalm 62)
Daarom zijn wij in Elim in 2015 gestart met de ELIM-praktijkschool verootmoediging.
Aan de hand van de bijbelverzen leren we over nederigheid en verootmoediging.
Meer in het bijzonder hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen.

Het is opvallend dat nederigheid en heiliging als hoofdthema's in de heel de bijbel doorklinken.
(zie mijn prediking op 25 juli 2020 in de gemeente Shamar over dit bijbelgedeelte Matth.11:28-29
Komt tot Mij. Leert van Mij dat Ik zachtmoedig en nederig van hart ben.
Elim Huis van Gebed, is een - Huis van verootmoediging en voorbeden -
Verootmoediging geven we o.a. praktisch handen en voeten door naar de Bijbelse wortels terug te keren
naar de (rust)tijden die JHVH-Adonai Zelf heeft vastgesteld en
door op praktische wijze hulp te bieden aan de Joodse gemeenschap.
Zoals kledingwerk dat we in samenwerking met het landelijke netwerk van Nachamu Nachamu Ami doen.

Op verootmoediging en gebed geeft de HEERE altijd bekering, herstel en genezing.
(2 Kronieken 7:14 en 33: 12-13). Heel Israel Gods heeft in deze tijd dringend dat herstel nodig.
Daaraan kunt u nu meewerken op zaterdagochtend om de 14 dagen (zie agenda hieronder).

Week 11 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 19-03-2021

Sjabbat VaYikra

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 20-03-2021

Ontmoeten op sjabbat VaYikra

(na aanmelding)

11.00-13.00u

10.00-10.30u
19.00-19.30u

Sheila, Chris, Wim

Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zondag 24-01-2021 te lezen parashat en haftarah:

Leviticus 1:1-6:7; Jesaja 43:2- 44:23

02.00-02.30u

09.00-09.30u
Luistert u naar
leerhuis parashat www.RadioIsrael.nl

Week 12 2021
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Maandag 21-03-2021


Dinsdag 22-03-2021
Kleding sorteren

10.00u Sophie
Woensdag 23-03-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u

Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 24-03-2021
Kleding sorteren

bezoek tentoonstellingen

altijd na afspraak
10.00-12.30u

14.00 uur
Sarie

Robert


Weekend 12 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 26-03-2021

Sjabbat Tzav Sjabbat HaGadol

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 27-03-2021

Gebed voor heel Israël

na aanmelding.

te lezen parashat en haftarah:

10.00-12.00u

02.00-02.30u
10.00-10.30u
19.00-19.30u

Robert

luistert u naar
leerhuis parashat
www.RadioIsrael.nl
Zondag 28-03-2021 te lezen parashat en haftarah:
op deze Erev Pesach

Leviticus 6:8 - 8:36;
Jeremia 7:21-8:3, 9:23-24
Maleachi 3: 4-24

Chag Sameach Pesach

02.00-02.30u

09.00-09.30u

14.00-16.00
Luistert u naar
leerhuis parashat www.RadioIsrael.nl

Robert

Week 13 2021
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Maandag 29-03-2021 Chag HaMatsot
feest van de ongezuurde broden

Dinsdag 30-03-2021 Chag HaMatsot
feest van de ongezuurde broden
Kleding sorteren

10.00-12.30uu Sophie
Woensdag 31-03-2021 Chag HaMatsot
feest van de ongezuurde broden
Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren
7.30-8.30u

10.00-12.00u
Agaath

Sheila
Donderdag 01-04-2021 Chag HaMatsot
feest van de ongezuurde broden
Kleding sorteren

bezoek tentoonstellingen

altijd op afspraak
10.00-12.30u

vanaf 13.00u
Sarie

Robert


Weekend 13 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 02-04-2021 Chag HaMatsot
feest van de ongezuurde broden

Sjabbat Chag HaMatsot


21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 03-04-2021 Chag HaMatsot
feest van de ongezuurde broden

Ontmoeten op sjabbat Chag HaMatsot

(na aanmelding)

te lezen parashat en haftarah:
Exodus 12:21-51, Numeri 28: 16-25


10.00-12.00u

02.00-02.30u
10.00-10.30u
19.00-19.30u

Robert

luistert u naar
leerhuis parashat
www.RadioIsrael.nl
Zondag 04-04-2021 Chag HaMatsot
feest van de ongezuurde broden
te lezen parashat en haftarah:
Exodus 12:21-51, Numeri 28: 16-25

02.00-02.30u

09.00-09.30u

14.00-16.00
Luistert u naar
leerhuis parashat www.RadioIsrael.nl
Robert


Week 14 2021
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Maandag05-04-2021

Dinsdag 06-04-2021
Kleding sorteren

10.00u Sophie
Woensdag 07-04-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren
7.30-8.30u

10.00-12.00u
Agaath

Sheila
Donderdag 08-04-2021
Kleding sorteren

bezoek tentoonstellingen

altijd op afspraak
10.00-12.30u

vanaf 13.00u
Sarie

Robert

Weekend 14 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 09-04-2021

Sjabbat Sjemini

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 10-04-2021

Gebed voor heel Israël

na aanmelding.

te lezen parashat en haftarah: Sjemini
Leviticus 9:1-11:47, 2 Samuel 6:1-7:17

10.00-12.00u

02.00-02.30u
10.00-10.30u
19.00-19.30u

Robert

luistert u naar
leerhuis parashat
www.RadioIsrael.nl
Zondag 11-04-2021 te lezen parashat en haftarah: Sjemini

Leviticus 9:1-11:47, 2 Samuel 6:1-7:17

02.00-02.30u

09.00-09.30u

14.00-16.00
Luistert u naar
leerhuis parashat www.RadioIsrael.nl

Robert

Beste bidders,

Elke week is er op de WOENSDAGOCHTEND - gebed voor de stad Rotterdam

Vele mensen bewaren goede herinneringen aan het Woensdagochtendgebed in de Schotse kerk.
Op de Woensdagmorgen wordt er nu nog steeds, maar dan aan huis, gebeden voor de stad Rotterdam.
Wat we nodig hebben is input vanuit de plek in Rotterdam waar u gesteld bent.
Misschien kunt u maar 1x per maand, maar deel dan wat op uw hart ligt voor de geloofsgemeenschap
de Rotterdamse samenleving of de christelijke organisatie waar u bij betrokken bent!
Zonder aanzien van de persoon of Christelijke denominatie bent u van harte uitgenodigd.

datum: woensdag-ochtend
tijd: LET OP aanvang om 7.30-8.30 uur
adres: neem contact op met Agaath Bijlbr> Agaath Bijl, 010-420 82 85

Ieder die mee wil bidden voor de stad Rotterdam e.o. is van harte welkom.
Aarzel niet kom gewoon eens langs.
Zie verder de wekelijkse agenda.