Weekagenda: activiteiten, gebedstijden, zomercursus en Bijbelse hoogtijdagen.

In de maand september houden we op de zondagmiddagen van 13.30 de afrondende zomerstudies
over het boek Openbaring van Jesjoea haMashiach.

De opdracht blijft om de tekenen van de tijden (in de actualiteit) te verstaan.
Matthéüs 16:3 Bovendien wil Hij inzicht geven wat Zijn volk in die tijd heeft te doen. 1 Kronieken 12:32
Het boek Openbaring van Jesjoea kent vele zeventallen. Zo worden er zeven zegeningen genoemd.
Te beginnen met Gezegend of zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie,
en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Openbaring 1:3
Redenen genoeg om de tijd die je gegeven is te investeren in de toerusting op wat weldra staat
te gebeuren met Zijn volk Israël (waartoe ook u gerekend wordt) en de volken.
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal,
en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. Luk.21:36
Het doel van deze studie is dat we door het lezen van dit Bijbelboek meer verstaan van de openbaring
van Jesjoea zelf en wat aan de komst van Zijn eeuwig koninkrijk voorafgaat.
Door de kennis van Hem zullen we meer veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis.
Hieronder vindt je de data en tijdstippen. Mocht je niet alle momenten in de gelegenheid zijn,
voel je niet bezwaard. De powerpoint van de studies kun je blijven ontvangen.
Wanneer je deel wilt nemen geeft dat dan per ommegaande te kennen.
Komende zondagmiddag maken we een start met deze studiereeks. Ik zie er naar uit.
Wanneer je via Teams de studies wil volgen moet je dat kenbaar maken. Dan kunnen we dat organiseren.
De ontmoeting en het directe gesprek is uiteraard aan te bevelen.

Klik aan voor een overzicht van het hele Zomerprogramma 2021.


Weekend 45 - 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 12-11-2021

Sabbat Vayetze

Genesis 28: 10 - 32: 3
Hosea 11:7 - 14:10

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 13-11-2021

Gebed voor geheel Israël


te lezen parashat en haftarah:

10.00-12.00u

02.00-02.30u
10.00-10.30u

Robert

luistert u naar
leerhuis Radio Israel
www.RadioIsrael.nl
Zondag 14-11-2021

In de bres gaan staan

Wachtersgroep
studiemiddag over de Aspoort

10.00-12.00 uur


13.30-16.00
Teamleden


Robert

Week 46 - 2021
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Maandag 15-11-2021
Dinsdag 16-11-2021
kleding sorteren

10.00-12.30u Sophie
Woensdag 17-11-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

kleding sorteren

7.30-8.30u

10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath

Sheila
Ineke
Donderdag 18-11-2021
kleding sorteren


10.00-12.30u


Sarie


Weekend 46 - 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 19-11-2021

Sabbat Vayislah

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 20-11-2021

Genesis 32:4 - 36:43

Ontmoeten op de sabbat


te lezen parashat en haftarah:


11.00-12.30u

02.00-02.30u
10.00-10.30u
19.00-19.30u

Chris, Sheila, Wim

luistert u naar
leerhuis Radio Israel
www.RadioIsrael.nl
Zondag 21-11-2021

Genesis 32:4 - 36:43

Obadja 1:1 - 21

02.00-02.30u

09.00-09.30u

Luistert u naar
leerhuis Radio Israel www.RadioIsrael.nl


Week 47 - 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Maandag 22-11-2021


19.30-21.30 uur


Dinsdag 23-11-2021
kleding sorteren

10.00-12.30 uur Sophie
Woensdag 24-11-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 25-11-2021
Kleding sorteren


10.00-12.30u

Sarie


Weekend 47 - 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 26-11-2021

Sabbat Vayeshev

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 27-11-2021

Gebed voor geheel Israel


te lezen parashat en haftarah:

10.00-12.00 uur


02.00-02.30u
19.00-19.30u


luistert u naar
leerhuis Radio Israel
www.RadioIsrael.nl
Zondag 28-11-2021

In de bres gaan staan

Genesis 37:1 - 40:23
Amos 2:6 - 3:8

Erev Chanukkah - zangavond


10.00-12.00 uur19.30-21.30 uur

Teamleden

Robert

Week 48 - 2021
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Maandag 29-11-2021


Dinsdag 30-11-2021
Kleding sorteren

10.00u Sophie
Woensdag 01-12-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren

7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u 19.30uur
Agaath
Sheila
Robert, Chris, Sheila, Wim
Donderdag 02-12-2021
kleding sorteren

Rosh Chodesh Kisleu


10.30-12.30u
13.30-15.30
19.30-21.30u


Sheila
Robert