Weekagenda: activiteiten, gebedstijden, zomercursus en Bijbelse hoogtijdagen.

In de maand september houden we op de zondagmiddagen van 13.30 de afrondende zomerstudies
over het boek Openbaring van Jesjoea haMashiach.

De opdracht blijft om de tekenen van de tijden (in de actualiteit) te verstaan.
Matthéüs 16:3 Bovendien wil Hij inzicht geven wat Zijn volk in die tijd heeft te doen. 1 Kronieken 12:32
Het boek Openbaring van Jesjoea kent vele zeventallen. Zo worden er zeven zegeningen genoemd.
Te beginnen met Gezegend of zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie,
en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Openbaring 1:3
Redenen genoeg om de tijd die je gegeven is te investeren in de toerusting op wat weldra staat
te gebeuren met Zijn volk Israël (waartoe ook u gerekend wordt) en de volken.
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal,
en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. Luk.21:36
Het doel van deze studie is dat we door het lezen van dit Bijbelboek meer verstaan van de openbaring
van Jesjoea zelf en wat aan de komst van Zijn eeuwig koninkrijk voorafgaat.
Door de kennis van Hem zullen we meer veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis.
Hieronder vindt je de data en tijdstippen. Mocht je niet alle momenten in de gelegenheid zijn,
voel je niet bezwaard. De powerpoint van de studies kun je blijven ontvangen.
Wanneer je deel wilt nemen geeft dat dan per ommegaande te kennen.
Komende zondagmiddag maken we een start met deze studiereeks. Ik zie er naar uit.
Wanneer je via Teams de studies wil volgen moet je dat kenbaar maken. Dan kunnen we dat organiseren.
De ontmoeting en het directe gesprek is uiteraard aan te bevelen.

Klik aan voor een overzicht van het hele Zomerprogramma 2021.

Weekend 35 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 03-09-2021

Sabbat Nitzavim - Gij staat

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 04-09-2021

Gebed voor geheel Israelte lezen parashat en haftarah:
10.00-12.00 uur


02.00-02.30u
19.00-19.30u


luistert u naar
leerhuis Radio Israel
www.RadioIsrael.nl
Zondag 05-09-2021

Deut.29:10 - 30:20, Jesaja 61:10 - 63: 9
Rosh Chodesh Tishri - Jom Teruah
Wachtersgroep "Bewaak de Dal-poort"

02.00-02.30u

09.00-09.30u

13.30-16.00
Luistert u naar
leerhuis Radio Israel www.RadioIsrael.nl

Robert

Week 36 2021
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Maandag 06-09-2021


Dinsdag 07-09-2021
Kleding sorteren

10.00u Sophie
Woensdag 08-09-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 09-09-2021
Kleding sorteren


10.00-12.30u

Sarie


Weekend 36 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 10-09-2021

Sabbat Vajelech

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 11-09-2021

Ontmoeten op de Sabbatte lezen parashat en haftarah:

11.00-12.30u

02.00-02.30u
10.00-10.30u
19.00-19.30u

Chris, Sheila, Wim

luistert u naar
leerhuis Radio Israel
www.RadioIsrael.nl
Zondag 12-09-2021

Deut.31:10
Hosea 1:2-10, Joel 2:15-27, Micha7:18-20

Studiemiddag boek Openbaring 15, 16, 17 en 18

02.00-02.30u

09.00-09.30u

13.30-16.00
Luistert u naar
leerhuis Radio Israel www.RadioIsrael.nl

Robert

Week 37 2021
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Maandag 13-09-2021


Dinsdag 14-09-2021
Kleding sorteren

10.00u Sophie
Woensdag 15-09-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren

Erev Jom HaKippurim

7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u 19.30uur
Agaath
Sheila
Robert, Chris, Sheila, Wim
Donderdag 16-09-2021
geen kleding sorteren

Gebedstijden Jom HaKippurim


10.30-12.30u
13.30-15.30
17.30-19.30u

Wim
Sheila
Robert


Weekend 37 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 17-09-2021

Sabbat Ha Azinoe - Neig uw oor
Vezot HaB'racha - dit is de zegen,
Jozua 1: 1-18

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 18-09-2021

Gebed voor geheel Israëlte lezen parashat en haftarah:

10.00-12.00u
19.15-21.30uur

02.00-02.30u
10.00-10.30u

Robert

luistert u naar
leerhuis Radio Israel
www.RadioIsrael.nl
Zondag 19-09-2021

Deut.32:1-52
2 Sam.22: 1-51

Studiemiddag boek Openbaring 19, 20, 21 en 22

02.00-02.30u

09.00-09.30u

13.30-16.00
Luistert u naar
leerhuis Radio Israel www.RadioIsrael.nl

Robert

Week 38 2021
Datum

Activiteiten

Tijdstip

Bijzonderheden

Maandag 20-09-2021

Erev Sukkot
20.00 uur
Dinsdag 21-09-2021
Geen kleding sorteren

Sukkoth dag 1

10.00u Sophie
Woensdag 22-09-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

geen kleding sorteren

Sukkoth dag 2

7.30-8.30u

10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath

Sheila
Ineke
Donderdag 23-09-2021
geen kleding sorteren

Sukkoth dag 3


10.00-12.30u

19.30 - 21.30u
Sarie

Chris

Weekend 34 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Vrijdag 24-09-2021

Sukkoth dag 4

Sabbat Sukkot - Loofhuttenfeest

21.00-21.30u Kom tot Zijn rust
Luistert u naar
www.RadioIsrael.nl
Zaterdag 25-09-2021

Sukkoth dag 5

Ontmoeten op de sabbat


te lezen parashat en haftarah:


11.00-12.30u

02.00-02.30u
10.00-10.30u
19.00-19.30u

Chris, Sheila, Wim

luistert u naar
leerhuis Radio Israel
www.RadioIsrael.nl
Zondag 26-09-2021

Sukkoth dag 6


Lev.22:26-23:44, Numeri 29: 12-16
Zach.14: 1-24

02.00-02.30u

09.00-09.30u

13.30-16.00
Luistert u naar
leerhuis Radio Israel www.RadioIsrael.nl


Weekend 39 2021
Datum
Activiteiten
Tijdstip
Bijzonderheden
Maandag 27-09-2021

Sukkoth dag 7, Hoshanah Rabah


19.30-21.30 uur

Psalm-en Bijbelverzen zingen in het Hebreeuws


Dinsdag 28-09-2021
geen kleding sorteren

Sukkoth dag 8, feest van de Achtste dag


Woensdag 29-09-2021 Gebed voor de stad Rotterdam

Kleding sorteren
7.30-8.30u
10.00-12.00u
12.00-15.00u
Agaath
Sheila
Ineke
Donderdag 30-09-2021
Kleding sorteren


10.00-12.30u

Sarie