Maand- en Jaarkalender met de moadiem, rosh chodeshiem en Zijn sabbatten.

Wanneer je (een keer) een ontmoeting op de sabbat wil meemaken, loop gerust binnen.
De data voor de Bijbelse feesttijden in 2024 vind u in de tabel hieronder,
evenals de data voor de (Rosh) Chodeshiem, de aanvang van de Bijbelse nieuwe maanden.
Bedenk daarbij dat de dag in de Bijbel begint op de voorafgaande avond in de Westerse kalender,
b.v. Erev Jom Teroea. Maar check even de actuele weekagenda.

Woensdag
Dag Datum Maand - 2024 - Naam Welke Maand
Woensdag10-01-2024 Erev Rosh Chodesh Sh'vat Shevat 11de maand
Donderdag25-01-2024

Tu B'Shevat

Shevat 15de van de 11de maand
Donderdag08-02-2024 Erev Rosh Chodesh Adar Adar 12de maand
Zondag10-03-2024 Erev Rosh Chodesh Adar II Adar II 13de maand
Zaterdag23-03-2024

Erev Purim Esther

Adar II 13de van 13de maand
Maandag08-04-2024 Erev Rosh Chodeshiem Nisan / Aviv 1ste maand
Maandag22-04-2024

Erev Pesach

14de Aviv 14de 1ste maand
Zondag27-04-2024

Feest Eerstelingsgarve

19de Aviv 19de van de 1ste maand
Dinsdag30-04-2024 8ste dag Pesach / Matzot Aviv 22ste van de 1ste
Woensdag08-05-2024 Erev Rosh Chodesh Iyar Iyar 2de maand
Woensdag22-05-2023 Erev Pesach Sheni Iyar 14de van de 2de maand
Donderdag06-06-2024 Erev Rosh Chodesh Sivan Sivan 3de maand
Zaterdag15-06-2024

erev Shavuot

9de Sivan 9de van 3de maand
Zaterdag06-07-2024 Erev Rosh Chodesh 4de 4de maand 4de maand
Zondag04-08-2024/td> Erev Rosh Chodesh Av Av 5de maand
Zondag11-08-2024 Erev Tisha B'Av Av 9de van de 5de maand
Maandag09-08-2024 Erev Tu B'Av Av 15de maand
Dinsdag03-09-2024 Erev Rosh Chodesh Elul Elul 6de maand
Woensdag02-10-2024

Erev Jom Teruah

1ste Tishrei 7de maand
Vrijdag11-10-2024

Erev Yom HaKippurim

10de Tishrei 10de van de 7de maand
16-10-2024

Erev Sukkot

Tishrei 14de van de 7de maand
Donderdag24-10-2024

Shemini Atzereth, 8ste dag

Tishrei 22ste van de 7de maand


Een koning bepaalt zijn eigen tijden. Hij alleen gaat over Zijn agenda.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld in de Moadiem, de sabbatten en sabbattons,
naast de sabbatsjaren en het jubeljaar, zie Leviticus 23-25.
Zo gaf de HEERE direct bij de Exodus(12:2) aan dat Zijn kalender bepalend zou zijn voor Zijn volk
en niet langer de kalender van Egypte gewijd aan de door Hem vernederde Egyptische afgoden. In Leviticus 23
geeft de Koning der koningen aan wat ZIJN sabbatten en hoogtijdagen, de moadiem in voor- en najaar zijn.

Hij schiep de zon en de maan om te heersen op de dag en in de nacht, Genesis 1:17-18, Psalm 136:8-9.
De zon bepaalt met de equinoxen wanneer de lente en de herfst aanvangen.
Equinox = dag en nacht zijn op heel de aarde even lang wanneer de zon boven de evenaar staat.
De maan meer in het bijzonder om de nieuwe maand, met de conjunction, aan te kondigen, Psalm 81.
Conjunction, wanneer de zon , de maan en de aarde op één lijn staan, dan is op heel de aarde
het tijdstip van de vernieuwing van de maan hetzelfde.
De nieuwe maan is voor het oog op verschillende tijdstippen zichtbaar, afhankelijk van de plaats op aarde.
Om de vastgestelde tijden, de moadim, de rosh chodeshiem (nieuwe maan) te kunnen bepalen,
is het goed te respecteren waaraan Hij de autoriteit gegeven heeft. Hij alleen gaat over de tijd en Zijn tijden.
De feitelijke datum is niet afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan, want dan zou de mens het kunnen bepalen.
Zie onder de knop agenda. Voor andere data en feesten zie https://www.hebcal.com/holidays/2020-2021

De datum voor de nieuwe maand en de viering daarvan kan soms een dag verschillen.
De Bijbelse feestdagen vallen op andere momenten dan de Christelijke
en soms zelfs anders dan op de berekende Joodse kalender.
Dat is bijvoorbeeld eens in de 3 of 4 jaar het geval met Shavuot, het Weken- of Pinksterfeest.
Dat was b.v. in 2021 het geval, omdat rosh chodeshiem, de 1ste Aviv op de Joodse berekende kalender voor de equinox viel.
Wanneer je consequent bent dan verschoof je rosh chodeshiem en daarmee alle feesttijden naar een maand later.
Dat jaar was het daarom beter geweest om een schrikkelmaand, een Adar sheni, in de jaarkalender op te nemen.