Maand- en Jaarkalender met de moadiem, rosh chodeshiem en Zijn sabbatten.

Wanneer je (een keer) een ontmoeting op de sabbat wil meemaken, loop gerust binnen.
De data voor de Bijbelse feesttijden in het najaar 2022 en voorjaar van 2023
vind u in de tabel hieronder, evenals de data voor de (Rosh) Chodeshiem,
de aanvang van de Bijbelse nieuwe maanden. Bedenk daarbij dat de dag in de Bijbel
begint op de voorafgaande avond in de Westerse kalender, b.v. Erev Jom Teroea.
Maar check even de actuele weekagenda.

vrijdag
Dag Datum Maand - 2021 - Naam Welke Maand
vrijdonderdag24-11-2022 Erev Rosh Chodesh Kislev 9de maand
zondag18-12-2022 Erev Chanukah Kislev 9de maand
maandag26-12-2022 8ste Chanukah dag Tevet 9de maand
zaterdag24-12-2022 Erev Rosh Chodesh Tevet 10de maand
zondag22-01-2023 Erev Rosh Chodesh Shevat 11de maand
zondag05-02-2023

Tu B'Shevat

Shevat 15de van de 11de maand
dinsdag21-02-2023 Erev Rosh Chodesh Adar 12de maand
maandag06-03-2023

Erev Purim Esther

Adar 13de van 12de maand
woensdag22-03-2023 Erev Rosh Chodeshiem Nisan / Aviv 1ste maand
woensdag05-04-2023

Erev Pesach

Aviv 14de 1ste maand
zondag09-04-2023

Feest Eerstelingsgarve

Aviv 18de van de 1ste maand
donderdag13-04-2023 8ste dag Pesach / Matzot Aviv 22ste van de 1ste
vrijdag21-04-2023 Erev Rosh Chodesh Iyar 2de maand
donderdag04-05-2023 Erev Pesach Sheni Iyar 14de van de 2de maand
zaterdag20-05-2023 Erev Rosh Chodesh Sivan 3de maand
zaterdag27-05-2023

Shavuot

7de Sivan 3de maand
maandag19-06-2023 Erev Rosh Chodesh 4de maand 4de maand
dinsdag18-07-2023/td> Erev Rosh Chodesh Av 5de maand
dinsdag26-07-2023 Erev Tisha B'Av Av 9de van de 5de maand
dinsdag01-08-2023 Tu B'Av Av 15de maand
donderdag17-08-2023 Erev Rosh Chodesh Elul 6de maand
vrijdag25-09-2023

Erev Jom Teruah

Tishrei 7de maand
zondag24-09-2023

Erev Yom HaKippurim

Tishrei 10de van de 7de maand
29-09-2023

Erev Sukkot

Tishrei 14de van de 7de maand
zaterdag07-10-2023

Shemini Atzereth, 8ste dag

Tishrei 22ste van de 7de maand


Een koning bepaalt zijn eigen tijden. Hij alleen gaat over Zijn agenda.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld in de Moadiem, de sabbatten en sabbattons,
naast de sabbatsjaren en het jubeljaar, zie Leviticus 23-25.
Zo gaf de HEERE direct bij de Exodus(12:2) aan dat Zijn kalender bepalend zou zijn voor Zijn volk
en niet langer de kalender van Egypte gewijd aan de door Hem vernederde Egyptische afgoden. In Leviticus 23
geeft de Koning der koningen aan wat ZIJN sabbatten en hoogtijdagen, de moadiem in voor- en najaar zijn.

Hij schiep de zon en de maan om te heersen op de dag en in de nacht, Genesis 1:17-18, Psalm 136:8-9.
De zon bepaalt met de equinoxen wanneer de lente en de herfst aanvangen.
Equinox = dag en nacht zijn op heel de aarde even lang wanneer de zon boven de evenaar staat.
De maan meer in het bijzonder om de nieuwe maand, met de conjunction, aan te kondigen, Psalm 81.
Conjunction, wanneer de zon , de maan en de aarde op één lijn staan, dan is op heel de aarde
het tijdstip van de vernieuwing van de maan hetzelfde.
De nieuwe maan is voor het oog op verschillende tijdstippen zichtbaar, afhankelijk van de plaats op aarde.
Om de vastgestelde tijden, de moadim, de rosh chodeshiem (nieuwe maan) te kunnen bepalen,
is het goed te respecteren waaraan Hij de autoriteit gegeven heeft. Hij alleen gaat over de tijd en Zijn tijden.
De feitelijke datum is niet afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan, want dan zou de mens het kunnen bepalen.
Zie onder de knop agenda. Voor andere data en feesten zie https://www.hebcal.com/holidays/2020-2021

De datum voor de nieuwe maand en de viering daarvan kan soms een dag verschillen.
De Bijbelse feestdagen vallen op andere momenten dan de Christelijke
en soms zelfs anders dan op de berekende Joodse kalender.
Dat is bijvoorbeeld eens in de 3 of 4 jaar het geval met Shavuot, het Weken- of Pinksterfeest.
Dat is b.v. in 2021 het geval, omdat rosh chodeshiem, de 1ste Aviv op de kalender voor de equinox viel.
Wanneer je consequent bent dan verschuif je rosh chodeshiem en daarmee alle feesttijden naar een maand later.
Dit jaar was het daarom beter geweest om een schrikkelmaand, een Adar sheni, in de jaarkalender op te nemen.