jesaja 56_7 banner

HEER, leert U ons bidden!

ELIM is een Huis van Gebed voor allen die de Joodse Messias, Jesjoea de Natzarener,
in hun leven centraal stellen. Bidden naar Zijn wil leer je door te doen.
Het beoordelen van je bidden en de oprechtheid van het gebed in je hart is aan Hem.
Hij vormt en leidt je hart tijdens het bidden naar Zijn wil.
Laat je niet afremmen door je eigen oordeel. Hij hoort naar een ieder, die Zijn Naam aanroept.
Een geestelijk gebed verandert je, je denken en meer dan eens de situatie waarvoor je bidt.
Daarom vragen de volgelingen van de Messias in Lukas 11 aan Jeshoea: - Heer, leert U ons bidden -
Als je jezelf afvraagt -Waarom kom ik zo weinig tot bidden?-
dan is het nooit te laat jezelf om opnieuw je prioriteiten bij te stellen.

Een impressie van de tijd van gebed tijdens de nationale week van verootmoediging.

HEER , leert U ons ootmoed

HEER , leert U ons ootmoedig en oprecht te wandelen voor Uw aangezicht.
Regelmatig bezinnen wij ons daarop. Verootmoedigen we ons collectief in de gebeden.
Zonder ootmoed en bekering zijn we met elkaar zo maar gebedsloos.
Wanneer het gebed uit je eigen hart en leven is weggeebd, ligt hoogmoed op de loer. En vice versa.
David zegt in Psalm 35:13 Mij aangaande daarentegen, als zij ziek waren, dan treurde ik;
ik kwelde / verootmoedigde mijn ziel met vasten, en mijn gebed keerde in mijn boezem terug.
Jesjoea zegt in Mattheus 11 -Komt tot Mij, en leert van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart-
Het is niet tevergeefs dat je je opnieuw naar Hem toekeert.
HEER , leert U ons bidden in ootmoed.

Bidden voor de eenheid van geheel israel

In Elim is er op elke 1ste en de 3de zaterdag van de maand
vanaf 10.30-12.00 uur gebed voor de eenheid van geheel Zijn volk,
de stammen van Jakob samen met de bewaarden in Israel - Jesaja 49:3,6 -
Gebed voor de vrede van Jeruzalem, begint op basis van de profetische waarheid en Zijn gerechtigheid.
Naast een psalm, het prijzen van Zijn Naam, concrete dank- en gebedspunten, is er tijd voor,
In het bijzonder m.b.t. tot Zijn plannen voor Zijn Israel en de volkeren.
Efeze 6:18-20.

Bidden voor de stad Rotterdam, Schiedam e.a. ...

Het gebed voor de stad Rotterdam is in ELIM op woensdag ochtend van 7.30-8.30 uur.
En de laatste donderdagavond in de maand, van 19.30-21.00 uur.
Het gebed voor de stad Schiedam is op woensdag ochtend van 8.30-9.30 uur.
De plaats wisselt in Schiedam per keer. Voor info bel: 06-40002059.

Beste bidders,

Elke week is er op de WOENSDAGOCHTEND - gebed voor de stad Rotterdam

Vele mensen bewaren goede herinneringen aan het Woensdagochtendgebed in de Schotse kerk.
Op de Woensdagmorgen wordt er nu nog steeds, maar dan aan huis, gebeden voor de stad Rotterdam.
Wat we nodig hebben is input vanuit de plek in Rotterdam waar u gesteld bent.
Misschien kunt u maar 1x per maand, maar deel dan wat op uw hart ligt voor de geloofsgemeenschap
de Rotterdamse samenleving of de christelijke organisatie waar u bij betrokken bent!
Zonder aanzien van de persoon of Christelijke denominatie bent u van harte uitgenodigd.

datum: woensdag-ochtend
tijd: LET OP aanvang om 7.30-8.30 uur
adres: neem contact op met Robert Berns

Ieder die mee wil bidden voor de stad Rotterdam e.o. is van harte welkom.
Aarzel niet kom gewoon eens langs.
Zie verder de wekelijkse agenda.
Het is opvallend dat nederigheid en heiliging als hoofdthema's in de heel de bijbel doorklinken.
(zie mijn prediking op 25 juli 2020 in de gemeente Shamar over dit bijbelgedeelte Matth.11:28-29
Komt tot Mij. Leert van Mij dat Ik zachtmoedig en nederig van hart ben.
Elim Huis van Gebed, is een - Huis van verootmoediging en voorbeden -
Verootmoediging geven we o.a. praktisch handen en voeten door naar de Bijbelse wortels terug te keren
naar de (rust)tijden die JHWH-Adonai Zelf heeft vastgesteld en
door op praktische wijze hulp te bieden aan de Joodse gemeenschap.
Zoals kledingwerk dat we in samenwerking met het landelijke netwerk van Nachamu Nachamu Ami doen.