jesaja 56_7 banner

Als je zingt, bidt je met je hart en je verstand

Zie bijvoorbeeld Psalm 42:8, 66:4 en Jac.5:13, Efeze 5: 19-20. 1 Korintiers 14:15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand;
ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.

Daarom geven we je hier alle FOZ, First Fruit of Zion - liederen en de Gili Meod liederen op You Tube.
Met de tekst en soms met het bijbehorende bladmuziek kan je in je gebed ondersteunen.
Klik op de betreffende linken (blauw voor de muziek) als het word-document geopend is!
Wanneer de muziek speelt kun je daarna de bladmuziek (zwart) ook openen!
Link First Fruit of ZionDaarnaast zijn op internet vele Psalmverzen in het Hebreeuws gezongen.
Hierbij geef ik binnenkort waar mogelijk van elk van de 150 psalmen een of meerdere voorbeelden.