jesaja 56_7 banner

Als je zingt, bidt je met je hart en je verstand

Zie bijvoorbeeld Psalm 42:8, 66:4 en Jac.5:13, Efeze 5: 19-20. Daarom geven we je hier
alle FOZ, First Fruit of Zion - liederen op You Tube en de Gili Meod liederen op You Tube.
Met de tekst en soms met het bijbehorende bladmuziek kan je in je gebed ondersteunen.
Klik op de betreffende linken (blauw voor de muziek) als het word-document geopend is!
Wanneer de muziek speelt kun je daarna de bladmuziek (zwart) ook openen!
Link First Fruit of Zion