Looft de HEERE alle gij volken, Jood en niet-Jood tesamen, in en door de Messias, Genesis 26:4, Rom.15:11.
Het CMJ, Church's Ministry among Jewish people, ging in 1818 in Rotterdam van start.
Tossen ca. 1900-1924 ondersteunde het CMJ vanuit ELIM tienduizenden Oost-Europese Joden per jaar.
Zo vonden > 200.000 vluchtelingen uit Oost-Europa op hun barre trektocht hier op het Noordereiland
een pleisterplaats en noemde het - ELIM - naar Exodus 15:27, een oase 12 bronnen en 70 palmbomen.
Waarbij de 12 staan voor de stammen van Israƫl en de 70 voor de volheid der volkeren.
Met de Holland Amerika lijn kwamen zij zo van het Noordereiland op Ellis-eiland in New York aan.
Het verhaal van Jozef Zalman een Joodse landverhuizer uit Odessa die de Messias leert kennen.

Voor een impressie hoe de oase ELIM in de woestijn er tegenwoordig uitziet, zie onderstaande videos.

Via deze link, ca 10 minuten,
of ... met deze link, ca. 25 minuten.Elim in de Sinai-woestijn

Leeswijzer:

Stichting Hart voor Rotterdam heeft op het Noordereiland in het hart van Rotterdam Elim Huis van Gebed geopend.
In 2005 werden de voormalige CMJ-panden opnieuw in gebruik genomen.
De toenmalige activiteiten en hulpverlening geven we nu op een eigentijdse wijze vorm. Zie de video-impressie hieronder.
O.a. in enkele tentoonstellingen die op afspraak te bezoeken zijn, b.v. op de donderdag en zondag middag.
Deel 1: Botlek TV brengt in een viertal korte video's de huidige activiteiten in beeld.
Deel 2: Over het leven, werk en overlijden van de Jood Alter Mendel Rottenberg.
Deel 3: De boodschap van Anne Frank in het centrum van Rotterdam.
Deel 4: Dit laatste deel gaat over een tentoonstelling over Onderduiken, n.a.v. het dagboek van Rose Jakobs.

In twee interviews bij het programma MaNishma van RadioIsrael.nl beantwoordt Robert Berns vragen
waarom de naam van de Messias Israel is en wat bijdraagt aan de eenheid tussen Jood en niet-Jood.
Interview deel 1
Interview deel 2

ANBI - verantwoording

Stichting Hart voor Rotterdam exploiteert als een non-profitorganisatie in de Tulpstraat 9-11:

Elim Huis van Gebed

door het organiseren en faciliteren van gebeds-, verootmoedigings- en studiebijeenkomsten
voor allen die Jesjoea de Messias (Jezus de Natzarener) vrijwillig als Heer willen (leren) volgen en dienen.

En exploiteert de zalen voor kledinghulp, exposities, cursussen en gebedsgroepen:

Elim de Oase

door met praktische (o.a. kleding) hulpverlening aan de Joodse gemeenschap de eenheid van Gods volk te belijden
en met een open leer- en gebedshuis gastvrijheid te bieden aan gelovigen uit Israel en de volken.
Waar mogelijk sluiten we D.V. aan bij actuele ontwikkelingen, zoals met diverse exposities.

Ondersteuning

Elim is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die niet verbonden is aan een specifieke denominatie,
kerkelijke gemeente of andere organisatie. Elim functioneert dankzij vrijwilligers en giften van particulieren.
Wilt u betrokken zijn bij deze hulpverlening vanuit Elim Huis van Gebed en de diverse activiteiten,
studies, bidstonden e.a. overweeg dan om deze bediening regelmatig of met een eenmalige gift te helpen?
U kunt desgewenst uw giften doneren op IBAN NL05 INGB 000 427 4623
ten name van Stichting Hart voor Rotterdam met de vermelding - bestemd voor Elim -

Bij voorbaat heel hartelijk dank. (2 Cor.8: 2-4)

Voor het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 klik op onderstaande tekst-link.
1. Stichting Hart voor Rotterdam, Elim Huis van Gebed jaarverslag over 2022 en
2. Jaarrekening stichting Hart voor Rotterdam 2022
voor andere ANBI-gegevens klik op bovenste rechterbalk.

Beloningsbeleid

Elim – Huis van Gebed Rotterdam werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand ontvangt een geldelijke beloning.

Bestuur Stichting Hart voor Rotterdam

Op dit moment is de samenstelling van ons bestuur:
1. Robert Berns, voorzitter
2. Sheila Pont, penningmeester
3. Chris van Driel, secretaris
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Het bestuur geeft leiding aan het ELIM-kernteam en de diverse activiteiten.

Contact

Bezoekadres: Tulpstraat 11, 3071 VR Rotterdam (Noordereiland)
Telefoon: 010-4553745 of 06-40002059
E-mail: hartvoor@elimhuisvangebed.nl of Robert@Elimhuisvangebed.nl
Website: www.elimhuisvangebed.nl

Openbaar vervoer: Buslijn 32 halte Koninginnebrug.
Overigens is het niet langer gratis parkeren in de wijk, evenmin aan de andere zijde van de Koninginnebrug.
Het beste is de gemeentelijke parkeerplaats tegenover de JUMBO.
Klik voor de route op het plaatje. Raadpleeg voor de goedkoopste tarieven: www.prettigparkeren.nl
Map van adres ELIM

Website update 19-12-2023
door Robert Berns.