Waar staat "Elim" voor?

Hierin maakt u kennis met Elim Huis van Gebed in de Tulpstraat op het Noordereiland.
Jesaja 56 noemt dat Zijn huis een huis van Gebed zal Zijn voor alle volken,
voor elke Israëliet en vreemdeling, die zich aan de HEERE verbindt in het eeuwige verbond.
Op de tocht door de woestijn leidde Hij Zijn volk naar Elim, een oase met 12 bronnen
(heenwijzend naar de stammen van Jakob) en met zeventig palmbomen (beeld van de 70 volken).

Kortom 12 + 70 = 1

Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen, en zeventig palmbomen;
en zij legerden zich aldaar aan de wateren. Toen zij van Elim gereisd waren,
zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin,
welke is tussen Elim en tussen Sinaï, op de vijftiende dag van de tweede maand,
nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. Exodus 15:27-16:1

De visie van Elim

In onderstaande folders vindt je in het kort de visie en missie van Elim verwoord.
De visie en
de missie en activiteiten.
In twee interviews bij het programma MaNishma van RadioIsrael.nl beantwoordt Robert Berns vragen
waarom de naam van de Messias Israel is en wat bijdraagt aan de eenheid tussen Jood en niet-Jood.
Interview deel 1 en het vervolg Interview deel 2

De missie van Elim

Onderstaande video's geeft een goed overzicht waar het huidige Elim voor staat.
Deel 1: Botlek TV brengt in een viertal korte video's de huidige activiteiten in beeld.
Deel 3: De boodschap van Anne Frank in het centrum van Rotterdam.
Deze video blikt terug op de periode van na de Holland-Amerika lijn tot midden in WOII.
Deel 2: Over het leven, werk en overlijden van de Jood Alter Mendel Rottenberg.
Vanwege 75 jaar bevrijding hebben we in de achtertuin een tentoonstelling over "Onderduiken"
Deel 4: Dit laatste deel gaat over een tentoonstelling over Onderduiken, n.a.v. het dagboek van Rose Jakobs.

Het woord Elim in het Hebreeuws

H362 אֵילִם 'eylim - palmbomen is het meervoud van 'ayil H352 אַיִל
'ayil = sterk of krachtig, onverzettelijk, hoofd, ram, pilaar of zuil, een eik of stevig gewortelde boom.