ELIM, Huis van Gebed <br> Jesaja 56:8  Één wedergeboren nieuwe mens in de Messias